Whistleblower

Insideři z politiky, hospodářské sféry, medicíny, policie, tajných služeb, Bundeswehru a zdenářských lóží odhalují utajované skutečnosti
ukázka
490 Kč / € 19,00
Vložit do košíku
Chcete žít ve lži a iluzi?
Americký whistleblower Edward Snowden zveřejnil v roce 2013 neoficiální dokumenty o různých sledovacích systémech amerických tajných služeb. Většina z vás jistě zná i Juliana Assange, mluvčího whistleblowerské platformy Wikileaks, jež si dala za cíl zpřístupnit občanům utajované dokumenty. Oba odvážlivci museli požádat o azyl v zahraničí – první v Moskvě, druhý v Londýně, protože jim hrozilo trestní stíhání pro údajné vyzrazení státního tajemství. Neměli být potrestáni za to, že by šířili nepravdy nebo lži — nikoliv: mocipáni se rozhodli potrestat je za to, že zveřejnili fakta,
o tom, že jsme všichni sledováni a špiclováni svými vládami a jejich tajnými službami.
Zvolili jsme si své představitele proto, aby nás špiclovali? Přece jsme jim dali svoje hlasy, aby zastupovali a prosazovali naše zájmy, aby nás ochraňovali a dbali o to, abychom neutrpěli žádnou škodu! Nebude to spíše tak, že většina našich představitelů slouží vlastně zcela jiným zájmům?
 
Autoři Jan van Helsing a Stefan Erdmann interviewovali v této knize šestnáct whistleblowerů, kteří odhalují vrcholně zajímavé skutečnosti a souvislosti mimo jiné u následujících témat:
 
Co se skutečně děje v německých zařízeních pro azylanty?
Je Německo suverénní? Je Spolková republika Německo stát, nebo firma?
Co je geomantické vedení války?
Co provádí tajné oddělení švýcarské armády číslo 322?
V lékařství jsou potlačovány nejen alternativní terapie, ale dokonce i některé terapie klasické medicíny!
Existuje skutečně tajný bankovní trading?
Jak šetří velké koncerny a sociální organizace daně vytvářením nadací?
Demonstranti v Hongkongu v roce 2014 byli zaplaceni!
Války ve Rwandě a Kongu byly vyprovokovány kvůli surovinovým zdrojům!
Proč mohou ve filmu a v rozhlase působit pouze „salonní levičáci“?
Jak získávají tajné služby údaje od mobilních operátorů?
Syn vlivného ilumináta odhaluje pozadí první i druhé světové války.
Vysoce postavený zednář skotského ritu mluví o UFO a cestování v čase.
 
Žijeme v době nové reality – i když to mnohým nebude po chuti.
otevřít tuto knihu...
Whistleblower
Informace o knize

Kniha brožovaná | strán | ISBN: 78-3-945803-20-2 | Preklad: Daniel Kluger |

Recenze knihy

Profily autorůNěmecký autor Jan Udo Holey je čtenářům znám spíše pod pseudonymem Jan van Helsing.
Nardil se v roce 1967 jako druhé ze tří dětí v podnikatelské rodině ve Švábsku. Protože Helsingova rodina byla spirituálně orientovaná, mohl odmalička přivykat samostatnému, na obecném mínění nezávislému způsobu myšlení.
V osmdesátých letech začal autor intenzivně cestovat. Na svých cestách pátrá po faktech osvětlujících pozadí záhadých přírodních jevů a společensko-politických utajovaných skutečností. Setkává se s duchovními lidmi nejrůznějších kultur a náboženství, s osobami z okruhu tajných služeb, příslušníky tajných lóží, působících v zákulisí světového dění.
Nashromážděné poznatky publikoval ve svých dosud jedenácti knihách.
Více zde
Badatel, kterého zajímají pyramidy, a autor literatury faktu Stefan Erdmann (nar. v roce 1966 v Hannoveru) zahájil koncem osmdesátých let vlastní soukromý výzkum formou rozsáhlého šetření a několika výprav za poznáním původu a historie světového fenoménu pyramid. Sledoval také stopy celosvětové kultury stavitelů pyramid v předdynastickém období, o jejíž existenci byl přesvědčen. Středobodem jeho práce se od počátku stala stavba pyramid ve starověkém Egyptě se zaměřením na Velkou (=Cheopsovu=Chufuovu) pyramidu v Gíze.
Díky svému zkoumání v letech 2006/2007, prováděnému také s pomocí laboratorních analýz vzorků bahna a hornin ve Freseniově institutu v Drážďanech, Erdmann vědecky dokázal, že do dolní části Velké pyramidy přitékala dlouhou dobu takzvaným Hérodotovým kanálem voda z Nilu. Erdmann vychází z toho, že Velká pyramida byla původně vybudována jako technická stavba, v níž hrála centrální roli voda. Během svých zkoumání v letech 2007/2008 objevil na krycích trámech královské hrobky ve Velké pyramidě i pravidelné černé „jazýčky“.
V roce 2013 vyvolali Erdmann a doktor Dominique Görlitz svými senzačními objevy ve Velké pyramidě celosvětově známý Cheopsův skandál (=oba pyramidologové byli dokonce egyptskými úřady trestně stíháni za údajné poškození faraonovy kartuše s hieroglyfy).
 
Erdmann již před deseti lety publikoval mimořádně výbušné dvojdílné politické dílo pod názvem Banky, chléb a bomby a jako spoluautor se podílel na knihách Politicky nekorektní a Hitler přežil v Argentině. V rámci rešerší pro svoji knihu Tajná akta o Arše úmluvy se Erdmann setkal se zástupci různých 479 lóžových společenství a objevil spojení mezi templáři, svobodnými zednáři, cisterciáky a společností Thule. Podařilo se mu také získat dosud nepublikované a třaskavé informace, které se týkají nejen bájné Atlantidy a celosvětové pyramidové kultury, ale jejichž stopa vede přímo do současné světové politiky.
Více zde