Stefan ErdmannBadatel, kterého zajímají pyramidy, a autor literatury faktu Stefan Erdmann (nar. v roce 1966 v Hannoveru) zahájil koncem osmdesátých let vlastní soukromý výzkum formou rozsáhlého šetření a několika výprav za poznáním původu a historie světového fenoménu pyramid. Sledoval také stopy celosvětové kultury stavitelů pyramid v předdynastickém období, o jejíž existenci byl přesvědčen. Středobodem jeho práce se od počátku stala stavba pyramid ve starověkém Egyptě se zaměřením na Velkou (=Cheopsovu=Chufuovu) pyramidu v Gíze.
Díky svému zkoumání v letech 2006/2007, prováděnému také s pomocí laboratorních analýz vzorků bahna a hornin ve Freseniově institutu v Drážďanech, Erdmann vědecky dokázal, že do dolní části Velké pyramidy přitékala dlouhou dobu takzvaným Hérodotovým kanálem voda z Nilu. Erdmann vychází z toho, že Velká pyramida byla původně vybudována jako technická stavba, v níž hrála centrální roli voda. Během svých zkoumání v letech 2007/2008 objevil na krycích trámech královské hrobky ve Velké pyramidě i pravidelné černé „jazýčky“.
V roce 2013 vyvolali Erdmann a doktor Dominique Görlitz svými senzačními objevy ve Velké pyramidě celosvětově známý Cheopsův skandál (=oba pyramidologové byli dokonce egyptskými úřady trestně stíháni za údajné poškození faraonovy kartuše s hieroglyfy).
 
Erdmann již před deseti lety publikoval mimořádně výbušné dvojdílné politické dílo pod názvem Banky, chléb a bomby a jako spoluautor se podílel na knihách Politicky nekorektní a Hitler přežil v Argentině. V rámci rešerší pro svoji knihu Tajná akta o Arše úmluvy se Erdmann setkal se zástupci různých 479 lóžových společenství a objevil spojení mezi templáři, svobodnými zednáři, cisterciáky a společností Thule. Podařilo se mu také získat dosud nepublikované a třaskavé informace, které se týkají nejen bájné Atlantidy a celosvětové pyramidové kultury, ale jejichž stopa vede přímo do současné světové politiky.