Devět dní nekonečna

O tom, co se mi mimo těla odhalilo o vědomí, fyzické existenci a smyslu života
390 Kč / € 15,50
Vložit do košíku
Až když jsem opustila své tělo, poznala jsem, co znamená opravdu žít.
 
Trvalo to pouze několik vteřin: V okamžiku, kdy Anke před hořícím krbem ve svém obývacím pokoji náhle vzplanula, uvědomila si se zvláštní odevzdaností: „Teď zemřeš!“
S rozsáhlými popáleninami ji převezou do nemocnice. Devět dní leží v kómatu; příbuzní i lékaři počítají s nejhorším.
Nikdo ovšem netuší, že Anke právě vykročila na nejpodivnější cestu svého života: V duchovních světech, mimo čas a prostor, neoddělitelně spojena s Původem všeho bytí dostává odpovědi na všechny své otázky.
 
Toto vyprávění o zcela neuvěřitelném dobrodružství mezi životem a smrtí otevírá neznámé sféry vědomí a fascinující vhledy do lidské existence. Také působivě ukazuje, že naše vnímání reality je pouze nepatrným zlomkem bohatosti nekonečného množství realit.

Zážitky Anke Evertz zbavují nejen strachu ze smrti — ale především strachu ze života. Jsou působivým svědectvím toho, že všichni jsme spojeni s větším celkem. Svědectvím, že můžeme žít vnitřně svobodněji, vědoměji a určovat si svůj život sami – stačí se tomu pouze otevřít…

„Zatímco mé tělo leželo devět dní v kómatu, já jsem pobývala ve světech, které překročily veškerou lidskou představivost. Zde mi bylo dovoleno záměrně se ponořit do mého vlastního, mnohem většího, komplexnějšího a moudřejšího Já, jež je se mnou od té doby v neustálém kontaktu.
V devíti dnech jsem absolvovala obsáhlé školení o smyslu a souvislostech mého života a ponořila se do stvořitelského Zdroje, abych jej nakonec znovu-objevila v každé ze svých buněk.“
Obsah

Předmluva     11
  ZLOM V MÉM ŽIVOTĚ    21
    Život v mlze         23
    Můj zcela individuální budíček    27
    Jsem snad mrtvá?     37
 
KE STVOŘENÍ A ZPÁTKY     43
    Cesta začíná     45
    Pohled zpět    51
    Osamělost je iluze    63
    Zcela nový pohled na život    73
    Moře nekonečných možností    91
    Zdroj     101
    Tanec zlatých puntíků    109
    Rozšířené vědomí    121
    Největší poklad člověka    127
    Mé nepodmínečné „ano“ životu    137

ZNOVUZROZENÍ     145
    Doznívající ozvěna    147
    Od housenky k motýlu        159
    Radikální proměna        175
    Prožívat naplnění    189
    Spokojenost jako základní postoj    199

CESTA K PRAVÉMU JÁ        205
    Osm zlatých klíčů života    207
    Jsi zázrak    229
    Meditace    235
    Zde je tvůj „budíček“, milované já    245

 
Devět dní nekonečna
Informace o knize

Kniha brožovaná | strán | ISBN: |978-3-9822899-3-9 Překlad: Zuzana Kyllerová|

Recenze knihy

Profil autora
Anke Evertz si vždy pokládala hluboké otázky o smyslu života, avšak skutečnou odpověď nedostala odnikud.

V září 2009 se vše náhle změnilo: Po dramatickém úrazu s těžkými popáleninami prošla neobvykle komplexním prožitkem blízké smrti. Poznání z této události bylo natolik působivé, že úplně změnilo její náhled na život.

Poté, co zažila svůj nevyčerpatelný potenciál, se již nemohla vrátit ke svému dřívějšímu omezenému způsobu života a myšlení. Od té doby vnímá a prožívá život jako nesmírný zázrak a své zkušenosti sděluje jiným lidem na kursech či seminářích.

Autorka je vdaná, má dvě dospělé děti, bydlí nedaleko Ingolstadtu.
Více zde