připravujeme

Devět dní nekonečna

O tom, co se mi mimo těla odhalilo o vědomí, fyzické existenci a smyslu života
390 Kč / € 15,50
Kniha vyjde: 21. 6. 2021
Kniha bude vyexpedována až po tomto datu vydání.
Až když jsem opustila své tělo, poznala jsem, co znamená opravdu žít.
 
Trvalo to pouze několik vteřin: V okamžiku, kdy Anke před hořícím krbem ve svém obývacím pokoji náhle vzplanula, uvědomila si se zvláštní odevzdaností: „Teď zemřeš!“
S rozsáhlými popáleninami ji převezou do nemocnice. Devět dní leží v kómatu; příbuzní i lékaři počítají s nejhorším.
Nikdo ovšem netuší, že Anke právě vykročila na nejpodivnější cestu svého života: V duchovních světech, mimo čas a prostor, neoddělitelně spojena s Původem všeho bytí dostává odpovědi na všechny své otázky.
 
Toto vyprávění o zcela neuvěřitelném dobrodružství mezi životem a smrtí otevírá neznámé sféry vědomí a fascinující vhledy do lidské existence. Také působivě ukazuje, že naše vnímání reality je pouze nepatrným zlomkem bohatosti nekonečného množství realit.

Zážitky Anke Evertz zbavují nejen strachu ze smrti — ale především strachu ze života. Jsou působivým svědectvím toho, že všichni jsme spojeni s větším celkem. Svědectvím, že můžeme žít vnitřně svobodněji, vědoměji a určovat si svůj život sami – stačí se tomu pouze otevřít…

„Zatímco mé tělo leželo devět dní v kómatu, já jsem pobývala ve světech, které překročily veškerou lidskou představivost. Zde mi bylo dovoleno záměrně se ponořit do mého vlastního, mnohem většího, komplexnějšího a moudřejšího Já, jež je se mnou od té doby v neustálém kontaktu.
V devíti dnech jsem absolvovala obsáhlé školení o smyslu a souvislostech mého života a ponořila se do stvořitelského Zdroje, abych jej nakonec znovu-objevila v každé ze svých buněk.“
Devět dní nekonečna
Informace o knize

Kniha brožovaná | strán | ISBN: |978-3-9822899-3-9 Překlad: Zuzana Kyllerová|

Recenze knihy

Profil autora
Anke Evertz si vždy pokládala hluboké otázky o smyslu života, avšak skutečnou odpověď nedostala odnikud.

V září 2009 se vše náhle změnilo: Po dramatickém úrazu s těžkými popáleninami prošla neobvykle komplexním prožitkem blízké smrti. Poznání z této události bylo natolik působivé, že úplně změnilo její náhled na život.

Poté, co zažila svůj nevyčerpatelný potenciál, se již nemohla vrátit ke svému dřívějšímu omezenému způsobu života a myšlení. Od té doby vnímá a prožívá život jako nesmírný zázrak a své zkušenosti sděluje jiným lidem na kursech či seminářích.

Autorka je vdaná, má dvě dospělé děti, bydlí nedaleko Ingolstadtu.
Více zde