Anke Evertz
Anke Evertz si vždy pokládala hluboké otázky o smyslu života, avšak skutečnou odpověď nedostala odnikud.

V září 2009 se vše náhle změnilo: Po dramatickém úrazu s těžkými popáleninami prošla neobvykle komplexním prožitkem blízké smrti. Poznání z této události bylo natolik působivé, že úplně změnilo její náhled na život.

Poté, co zažila svůj nevyčerpatelný potenciál, se již nemohla vrátit ke svému dřívějšímu omezenému způsobu života a myšlení. Od té doby vnímá a prožívá život jako nesmírný zázrak a své zkušenosti sděluje jiným lidem na kursech či seminářích.

Autorka je vdaná, má dvě dospělé děti, bydlí nedaleko Ingolstadtu.