Alfa programování synapsí

27. 5. 2024 12:09
kategorie:

Milí přátelé,
 
vydat tuto knihu spolu s „instrumentářem“, jenž je součástí systému Alfa programování synapsí (=ASP), si vyžádalo nemálo času a úsilí. ASP známe již několik let a sami s ním průběžně pracujeme. Je jednoduchý a intuitivní – jako hra. Vnímáme jeho účinky spojené s příznivými změnami ve vývoji vědomí a také s léčebnými procesy fyzického těla. Inteligence tohoto programu pracuje sama. Možná i proto jsme se před lety rozhodli přenést tento program do češtiny a podle situace, a pokud bude dostatečný zájem, možná i do slovenštiny.
 
Alfa programování synapsí, jehož autorkou je Lissy Götz, používá mnoho lidí nejen v Německu, Rakousku a Švýcarsku, ale i ve Španělsku, Francii a anglicky mluvících zemích. Díky širokému okruhu uživatelů probíhá „léčení“ neboli „kalibrace“ na vyšší frekvence stále rychleji a efektivněji, jelikož systém je již pevně ukotven v morfogenetickém poli.  
 
V naší mnohovrstevné realitě se potýkáme s problémy a situacemi, jež jsme si na základě zděděných či zažitých vzorců způsobili sami, anebo nám byly a jsou „vkládány“ zvenčí. Obojí lze léčit nebo transformovat.
 
Chceme-li něco ve svém životě změnit, prvním důležitým krokem je uvědomění si, že situace, do nichž jsme se dostali, nechceme neustále živit svou energií. Jakmile je však chceme změnit, je nevyhnutelné mít i jasnou představu o tom, co chceme. Kdo chci být? Kým chci být? Jak se chci cítit?
 
„Jsme propojeni jak s naší Galaxií, tak i s naší stoprocentní předlohou,“ hovoří Lissy Götz. „Pokud jsem například úzkostný člověk nebo mám permanentně v sobě negativní emoce, pak se tato zpětná vazba s mou stoprocentní předlohou neboli mým původním plánem rozpadá. To znamená, že mé tělo již není kalibrované na vyšší frekvence. Proto opakuji — skutečná krása či opravdové zdraví začínají v mozku. Pokud vyléčím své emoce, mohu překalibrovat své buňky na moji stoprocentní dokonalou předlohu; poté se může uskutečnit proces obnovy mého těla, neboť buňky dostávají jiné signály.“
 
ASP funguje nejlépe tehdy, když k němu nepřistupujeme příliš vážně, ani příliš zaníceně či úzkostlivě, ba ani s postojem očekávání, nýbrž spíše jako ke hře. Navenek se potom citelně a viditelně objeví v životě zcela nové situace nebo zmizí tělesné příznaky čili symptomy.
 
Pokud vás tato metoda zaujme, doporučujeme si nejprve přečíst v klidu knížku Lissy Götz  ... a na konci je svoboda. Lissy svou metodu ASP průběžně aktualizuje. V knize se dozvíte, jak metoda vznikala a jak ji autorka postupem času přizpůsobovala měnícím se podmínkám.

Poslední aktualizace nastala uprostřed nejžhavější fáze událostí kolem koronaviru.
Lissy ve svém výzkumu totiž zjistila, že bez ohledu na to, zda člověk novodobou chřipkou onemocněl, nebo je „proti ní“ očkován, v mozku jsou postižené tytéž oblasti. Mikročástice oněch látek se mezitím vyskytují všude v našem životním prostředí. Lze předpokládat, že potraviny, vzduch a elektromagnetické pole jsou bez našeho souhlasu těmito látkami ovlivňovány a nasycovány.
Aktualizovaná metoda ASP nyní nabízí i účinný soubor nástrojů pro neutralizaci a eliminaci cizorodých látek, vlivů a blokád v mozku či buňkách, též i software pro genezi nových buněk, a tím i nový hologram z pozice skutečně svobodného sebeurčení a suverenity člověka.
 
Techniku ASP se snadno naučí každý; jak jsme zmínili, je jako hra. A v každé hře je důležitá spontaneita.  Je určena ke svépomoci a je i skvělým nástrojem pro kouče a terapeuty.
 
Mnoho sil, štěstí a úspěchů i s ASP

ingrid a tým

 


Komentáře
Příspěvek blogu momentálně nemá žádné komentáře.