připravujeme

Alfa programování synapsí

ozdravná cesta ke svobodě
0 Kč
Kniha vyjde v nejbližší době.
Kniha bude vyexpedována až po tomto datu vydání.

Využij naplno svůj vnitřní potenciál
Náš mozek zpracovává zážitky, vjemy a pocity jako výkonný počítač. Na základě těchto poznatků vyvinula autorka Lissy Götz Alfa programování synapsí (= Alpha-Synapsen-Programmierung, ASP). ASP je jakýmsi návodem k použití pro náš mozek. Je to mocný nástroj, technika, kterou se snadno naučí a může používat každý. Pomůže uvědomit si vlastní schopnosti a využít svůj plný potenciál.
 
Známe to všichni: V životě jsou chvíle, kdy nás problémy zahltí natolik, že je těžké uvěřit ve světlo na konci tunelu. Naše okolí je ve stavu nám poskytnout pomoc v podobě bohatého instrumentária terapeutů, koučů, alternativních lékařů či mentálních trenérů. Obvykle jsou však tyto postupy příliš složité, časově náročné nebo bývají neúčinné, ba někdy končí klienti v závislosti. Nebylo by skvělé pomoci si sám/sama a překonat všechny výzvy vlastními silami?
 
Vše, co potřebujeme ke štěstí, máme v sobě.
Od narození nosíme v sobě vše, co potřebujeme pro své fyzické, duševní a duchovní zdraví. Jediné, co nám chybí, je naučit se tento potenciál využívat.
 
Minulost v nekonečné smyčce
V dospělosti náš mozek prošel již dlouhou cestou různých otisků. Jen velmi málo z těchto vzorců vzniklo samovolně. Narozením jsme dostali do vínku celou náruč pozitivních i negativních vzorců. Potom zážitky z dětství, zkušenosti v rodině, ve škole nebo zprávy z médií nahrály na náš vnitřní hard-disk tisíce dalších programů. Následně působí každodenní problémy a náročné situace na tyto programy či vzorce coby spouštěče. A spouštějí se automaticky, aniž bychom je ovládali. Mozek používá jednoduchý paměťový mechanismus. Nastane-li nějaká situace, prohledá vnitřní archiv, aby zjistil, zdali dříve nedošlo k takovému nebo podobnému zážitku. Pokud ano, budeme reagovat přesně tím samým způsobem jako v minulosti. Naše minulost se tedy neustále promítá do přítomnosti i do budoucnosti.
 
Chceme-li něco ve svém životě změnit, prvním důležitým krokem je uvědomění si, že situace, do nichž jsme se dostali, nechceme neustále živit svou energií. Jakmile je však chceme změnit, je nevyhnutelné mít rovněž jasnou představu o tom, co chceme. Kým se chci stát? A jak se chci cítit?
 
„Jsme propojeni s naší Galaxií či s naší stoprocentní předlohou,“ připomíná Lissy Götz. „Pokud jsem například úzkostný člověk nebo mám v sobě ustavičně negativní emoce, pak se tato zpětná vazba s mou stoprocentní předlohou neboli mým původním plánem rozpadá. To znamená, že mé tělo již není kalibrované. Proto opakuji, že skutečná krása či opravdové zdraví začínají v mozku. Pokud vyléčím své emoce, mohu překalibrovat buňky na svou stoprocentní dokonalou předlohu; poté se může uskutečnit proces obnovy mého těla, neboť buňky dostávají jiné signály.
Z hlediska kvantové fyziky to funguje tak, že když dám pokyn kvantové částici, vždy existuje nějaká partnerská částice, která s ní souvisí. Řeknu-li částici A — přesuň se do B —, druhá částice, nacházející se někde jinde, udělá totéž.
 
Uprostřed naší Galaxie je černá díra a v antihmotě v této černé díře je uložena informace, kterou potřebujeme k rekalibraci. To je vědecky dokázáno. Mohu vyslovit : Chci, aby se mé buňky rekalibrovaly podle této stoprocentní předlohy. Tudíž programování pro krásu, štěstí, zdraví, úspěch je možné. Musím jenom transformovat sabotážní programy. A jelikož vše je energie, změním pouze „před-znaménko“. Cítím-li třeba silný hněv, mám dvě možnosti. Buď budu sedět v koutě, cítit se naštvaně a prožívat tento vztek naplno, anebo si přiznám: Toto je forma energie. Co s ní udělám? Jak ji mohu přeměnit, aby byla pro mě užitečná? Mohu ji kupříkladu přeměnit v kreativitu. Tímto způsobem změním znaménko, čímž využiji energii, jež je pro mě prospěšná k tomu, abych dosáhl/a něčeho přínosného.
 
Úspěšnost práce se systémem ASP lze také měřit. Ruští vědci vyvinuli přístroje, které měří frekvence orgánů klientů a porovnávají je s frekvencemi zdravých orgánů a buněk, jež uložili do databáze. Jde to až na úroveň DNA. Vyzkoušeli jsme, jak -Jsem- věty z ASP-kruhů ovlivňují organismus, a zjistili jsme, že skutečně působí až na úroveň DNA, až na úroveň nukleových bází. Ukázalo se, že při vyslovení -Jsem- vět se patologie sníží o 95 až 100 %, a to vyslovením i jen jediné věty.“
 
Techniku ASP se snadno naučí každý a je skvělým nástrojem pro svépomoc.
Je to v podstatě hra, která umožňuje pomoci sobě i druhým zaměnit zatěžující vzorce za blahodárné energie. Je potřeba pouze smazat nežádoucí přístupové cesty, tedy synapse vedoucí k programům, které již nechci, a nahradit je novými, tvořivými. Smažu-li totiž afirmacemi jenom sabotážní program, a přístupová cesta zůstane zachována, šikovný programátor (naše podvědomí, nebo kolektivní pole) může program rekonstruovat.
Pomocí této techniky se člověk může osvobodit od omezujících přesvědčení, vnitřních konfliktů a nežádoucích vzorců. Vymazáním inherentních negativních programů (= čili doposud trvalého umístění jistých dysfunkčních prvků uvnitř psychické struktury) vznikají navenek citelně i viditelně zcela nové situace nebo mizí tělesné symptomy. 
ASP pomáhá uvědomit si vlastní schopnosti a využít svůj plný potenciál.
 
Systém Alfa Alpha programování synapsí  je určen ke svépomoci i koučování jiných.
 
V našem web-shopu jej najdete začátkem října 2023. Přihlásíte-li se k odběru newsletteru na naší stránce, včas vás upozorníme.
www.anch-books.eu
 
 
Alfa programování synapsí
Informace o knize

Recenze knihy

Profil autora


Lissy Götz začala svoji profesionální kariéru jako technická kreslička a později počítačová programátorka.
V roce 1999 havarovala s motorkou a to byl v jejím životě zlom: přivodila si komplikovanou zlomeninu nohy a četné pohmožděniny. I po ukončení konvenční léčby trpěla kvůli zraněním přetrvávajícími bolestmi, spát mohla jen přerušovaně několik hodin v sedě. Jelikož ji lékaři nemohli dál pomoci hrozilo, že ve věku 36 let skončí v trvalé invaliditě. Navíc ji silně iritovalo i to, že je na lécích a lékařích závislá. Jak říká, tento stav ji přiváděl k šílenství.
Začala se tedy sama zabývat tématem zdraví a absolvovala různá školení, včetně Schüsslerovy terapie, Dornovy metody, homeopatie a akupunktury nebo zdravotního koučinku Omega. Cítila však, že to stále nestačí. Nešlo ji jen o léčbu nebo terapii ale o prevenci, vyvarovat se problémům předem.
Pochopila, že jsou-li naše zkušenosti a emoce odpovědné za to, že jsou tím narušeny nějaké biochemické procesy v těle, pak je potřeba tyto emoce neutralizovat, aby nezasahovali do biochemických procesů. A v tom případě jde o profilaxi. Pak neřešíme symptomy, ale jsme v stavu aktivně tvořit svoji budoucnost.
Klíč ke zdraví, štěstí, úspěchu a prosperitě leží v našem mozku, v podobě našich synapsí neboli propojení neurónů. Když jej neumíme ovládat, reaguje automaticky, reflexivně. Jako počítačová programátorka si Lissy uvědomila souvislosti mezi fungováním počítače a mozku. Toto srovnání – počítače a mozku – nebylo sice nic nové, zdálo se však, že nikdo přesně neví, jak počítač vlastně funguje. A tak začala Lissy číst všechny knihy o fungování mozku z pohledu programátorky — a to byl v jejím výzkumu zásadní průlom.
 
V roku 2009 pak vytvořila první vývojové diagramy pro přeprogramování mozku a v roce 2010 svůj první alfa disk.
Od té doby pracuje interdisciplinárně a spojuje nejrůznější a nejnovější informace ze světa počítačů, výzkumu mozku, kvantové fyziky, biologie a také z duchovní roviny. Výsledkem jsou jednoduché a jasné vývojové diagramy pro rychlé a efektivní přeprogramování mozkových synapsí.
 
Motto Lissy Götz zní: Bohatství mých nápadů a můj dar rozpoznávat souvislosti jsou neomezené!
  Více zde