Světelný maják namísto 5G stožáru

11. 5. 2020 12:11
kategorie:
Milí přátelé,

žijeme ve velmi pohnuté době. "Korona" odstartovala nezvratitelné celospolečenské procesy, které nás však konečném důsledku uvedou do nové svobodné budoucnosti. Svobodné proto, že každý z nás se v ní může stát skutečným tvůrcem. Jazýčky vah se již přesouvají nebo přesunuly na stranu dobra, protože mnoho lidí se probudilo a stále další se probouzejí.

Přeposlali jsme předevčírem video Christiny, kde přesně o tomto mluví.

Z minulého týdne je i její newsletter, který přikládám.

Další text je z května 2019, je však aktuální, neboť zatímco lidé povinně seděli doma, urychlila se výstavba 5G sítí.
Souvislosti s oslabením imunity a jiné neblahé účinky na lidi a životní prostředí jsou přitom dokázané a podložené. Připojuji i dva linky, jeden v češtině a jeden
v slovenštině, které se s touto tématikou zabývají, v případě zájmu si tam můžete vyhledat i petice proti 5G.

IngridA teď už cituji Christinu:

"Chtěla bych zde stručně sepsat některé z důvodů, proč 5G (pátá generace bezdrátového systému – pozn. překl.) pro nás všechny představuje velmi závažné nebezpečí, ať už sami vlastníme mobilní telefon s 5G nebo ne:

  • 5G blokuje naše energetická těla, jež jsou nezbytná pro náš duchovní vývoj. Lidé jsou méně schopni napojit se na světlo a jejich duchovní vývoj se zpomaluje a usíná.
  • 5G má schopnost manipulovat s myšlenkami, emocemi, činy a tělesnými funkcemi lidí a zvířat tak, aby se lidé chovali podle přání těch, kdo tahají za nitky moci na této planetě.
  • 5G způsobuje fyzické nemoci a problémy, jako jsou například bolesti hlavy, rakovina, poruchy spánku, závratě a tak dále. Již dlouho je známo, že mikrovlny dovedou měnit buněčné procesy v těle. 5G může mít také velmi silný dopad na úroveň psychična.
  • 5G je ideální pro totální kontrolu nad lidmi.
  • 5G představuje hrozbu pro veškerý život na této planetě. Mimo jiné ničí imunitní systém stromů, což povede k jejich odumření. Dále také ohrožuje říši zvířat.
  • 5G nemusíme mít. Existují jiné alternativy, jež umožňují vše, co 5G slibuje, aniž by způsobily nevratné poškození biosystémů a tím i zdraví. Hlavní rozdíl je v tom, že jsou mnohem levnější a neumožňují bilionové zisky.

Proč jsou mezní hodnoty k ničemu

Imunitní obrana a všechny obranné mechanismy v těle probíhají prostřednictvím různých proteinových spojení. Proteiny představují velmi důležité stavební kameny v těle a v rámci všech tělesných funkcích. Všechno řídí.

V závislosti na frekvenci nebo vlnové délce impulsu se vytvářejí různé proteiny. Proteiny odpovědné za obranu reagují na frekvenci, kterou si zařadí do kolonky „nebezpečné“. Jsou na to naprogramovány.

Stanovené mezní hodnoty záření zčásti odpovídají tak nízké frekvenci, že se obranné proteiny nespustí.

Mezní hodnoty jsou proto zbytečné, protože nepřetržité bombardování frekvencemi pod limitními hodnotami může být nebezpečnější než jeden opravdu silný impuls – právě proto, že takový impuls spouští obranu, zatímco slabý ne.

5G ničí harmonii v našich energetických tělech, pouze však do určité frekvence. Vysoko vibrující organismy 5G záření bez problémů přežijí. Na jedné straně je to tedy škodlivé, ale na druhé straně jde o způsob, jak navýšit své vlastní vibrace, což představuje určité řešení.


Příroda je vynalézavá. Nevylučovala bych, že dovede vyprodukovat živá stvoření, jež jsou díky svým vibracím a prostřednictvím svého vědomí vůči 5G imunní. Ve skutečnosti by to bylo pochopitelné. Příroda se vždy přizpůsobuje okolnostem. "


Christina dále uvádí linky na videa anglického odborníka Barrie Trowera, který od 40. let 20. století působil v Anglii jako odborník na radiaci pro vojenskou Zpravodajskou službu MI5 a MI6. Od agentů získal důkazy a fakta o účincích záření na lidi, zvířata a rostliny a o tom, jak se mají využívat radiační frekvence. Tyto videa však byly mezitím vymazány. V případě zájmu najdete na youtube dvě jeho přednášky v angličtině a němčině.

Další informace v českém jazyce:
www.petice.com/pozastavit_zavadeni_5g_a_zabyvat_se_diskusi_na_stavajici_bezpecnostni_limity

a v slovenském jazyce:
voxo.eu/elektrosmog/vyzva-vedcov-proti-5G


Informace k některým tématům o současné situaci najdete také v knize Jana van Helsinga: Whistleblowervíce o knize zde:
www.anch-books.eu/shop/knihy/whistleblower


A teď už nejnovější newsletter od Christiny:


Zaměřte se na to dobré!

Moji milí,

v současné době procházíme stále bláznivějšími časy. Je možné, že se nám v našem každodenním životě, v našem „novém normálu“, dějí věci, které – jak se neustále opakuje – přesahují rámec toho, co jsme si dosud uměli nebo chtěli představit.

Když pozorujeme, co se kolem nás děje, může být někdy obtížné udržet si v sobě radost a optimismus.

Jenže přesně to představuje obrovskou výzvu této doby: neustále se snažit zaměřovat na to, co je dobré, krásné a konstruktivní. Samozřejmě se tu a tam objeví chvíle, kdy jsme smutní nebo už nevíme, jak dál. I já z toho všeho někdy bývám smutná.

Zároveň však vím, že to všechno má nějaký smysl, i když to možná teď hned nevidíme.

Lidské vědomí potřebuje kvantový skok. To znamená, že přispět musí každý z nás. Dosáhnout toho můžeme tak, že se budeme trénovat v opouštění myšlenkových kolotočů zaměřených na obavy a strach a soustředili se na věci a otázky, jež podporují to dobré. Víme, že dobré myšlenky vytvářejí dobré pocity.

Můžeme se například zabývat otázkou: Jak by měl svět vypadat, v němž jsou všechny bytosti šťastné? Jaké by to bylo? Jaký bychom z toho měli pocit? Nebo také: Jaký/á bych chtěl/a být? Co bych na sobě chtěl/a změnit nebo urovnat?

Mnoho z nás má nyní na přemýšlení o takových věcech hodně času – toho bychom měli využít. Nyní máme čas na to věnovat se věcem, jež bychom jinak odsouvali na neurčito.

Když si uvědomíme, že každý z nás je jako jedna buňka v lidském těle, pak by se dalo říci, že se někteří lidé chovají jako nádorové buňky způsobující onemocnění.

Je důležité do této tělesné struktury vysílat zdravé impulsy tak často, jak je to jen možné.

Vždy docházelo k takzvaným zázračným uzdravením, kdy se velmi nemocným lidem náhle vrátilo zdraví, aniž by to věda byla schopna vysvětlit. Proto vím, že se náš dnes tak nemocný svět se může znovu zotavit. A přesně to se také stane. K tomu však více než kdy jindy potřebuje pozitivní impulzy od každého z nás.

Země potřebuje naši lásku a vizi dobra. Takže i když pro nás bude občas těžké, nevzdávejme se!

Také je důležité a užitečné zůstat v kontaktu s lidmi a věcmi, jež nám prospívají. A současně se držet dál od toho, co nás strhává dolů.

Mimo to je dobré být zde pro ostatní, starat se o zvířata nebo láskyplně pečovat o rostliny. Každý kousek soucitu a lidskosti je nyní velmi důležitý. Zapotřebí je každé dobré myšlenky. Jen připomínám, že je to mnohem důležitější, než si myslíme, protože to všechno odchází do našeho kolektivní pole.

Potřebujeme to, abychom vytvořili protiváhu ke strachu a spoustě negativních pocitů, které v této době panují všude kolem.

Společně se všemi lidmi na světě, kteří rozšiřují světlo, takto najdeme způsob, jak projít těmito těžkými časy.

Vaše Christinawww.anch-books.eu/shop/knihy/christina-cz

 

Komentáře
Příspěvek blogu momentálně nemá žádné komentáře.