Z lásky k Prameňu – Svetelná matrix DVOJKNIHA SK

Lucifer! Sila, energia, bytosť? Čert, Satan alebo diabol? Či hádam Zornička alias Venuša, Prometeus, Nosič svetla? Väčšina týchto mien v nás po stáročia vzbudzuje strach, zvedavosť, husiu kožu a možno i neodolateľnú príťažlivosť. Písali o ňom mnohí, ale hovoril s ním asi len doktor Faust v Goetheho nesmrteľnom a geniálnom diele.
300 Kč / € 12,50
Vložit do košíku
Žurnalistka Dorothea May a jasnovidný Wolfgang Kremling v úlohe sprostredkovateľa medzisvetov, ovládli vlastné predsudky a bázeň, a obávanému pánovi temnôt položili 220 provokujúcich otázok. V dialógu odhaľuje Lucifer svoju novú a predsa archaickú tvár – vystupuje ako pomocná ruka hlavného architekta, ktorá stmeľuje, istí a ochraňuje štruktúru nášho pozemského systému!
Na začiatku 3. tisícročia (znovu)odhaľuje ľudstvu dávno zabudnuté obrazy, zapísané v jadre našich buniek i hĺbke našich sŕdc, o chodníku späť, domov, do Božskej jednoty – a ten vedie (prekvapujúco?) cez NEHO! Lucifer nie je protivníkom Boha, ako to máme zakódované v podvedomí, ale spoluhráčom Stvorenia. Nosič Svetla hovorí aj o prevratných zmenách našej doby spojených s magickým rokom 2012, a o svojej najväčšej túžbe... ale... nechajte sa prekvapiť!
Text druhej knihy pretlmočil autor z Božského prameňa. Načrtáva v nej štruktúru, matrix, ktorá sa vytvorila, keď sme svetelné žriedlo opustili a kĺzali nadol, do nízkych frekvencií hmoty.
Cvičenia a návody Božského bytia vám pomôžu do tejto matrix vstúpiť, nahliadať do vesmírnej pamäte Akaše, a pochopiť zmysel a úlohy vášho života.


Z lásky k Prameňu – Svetelná matrix DVOJKNIHA  SK
Informace o knize

Dvojkniha brožovaná | 222 strán | ISBN 978-3-9814301-2-7 | Preklad: Ingrid Modory

Recenze knihy

Profil autoraWolfgang Kremling působí jako spirituální médium, konzultant a mentální trenér. Od dětství má vyvinuté mimosmyslové vnímání. Po ukončení studia ekonomie pracoval jako manažer velké marketingové firmy. Paralelně rozvíjel své psychotronické schopnosti, absolvoval vzdělání a výcvik psychometrie v Anglii. Je autorem několika publikací o channelingu, jako médium se podílel i na knize Jana van Helsinga Kdo se bojí Smrti?. Od roku 1998 se věnuje výlučně poradenství, spolupracuje i s terapeuty a lékaři. Na svých přednáškách a workshopech učí technikám vstupu do světelného Matrixu a způsobům, jak rozpoznat a uvolnit hluboko zakódované emocionální "zátěže" či situace. Jeho metody umožňují v souladu se světelnou strukturou nanovo zorganizovat matrici vlastního "úspěchu".
Více zde