Thovt – Projekt lidstvo CZ

Thovt, egyptský bůh moudrosti, praotec magie a alchymie, astrologie a universálních umění, má v dějinách Země několik jmen a je opředen mnoha tajemstvími. Kerstin Simoné tlumočí v této knize jeho jasná poselství.
ukázka
350 Kč / € 14,00
Vložit do košíku
Dozvíte se o našich předchůdcích, jimiž nebyly – k údivu mnohých – opice, ale vysoce vyvinuté lidské civilizace, kupříkladu bájná Atlantida. Můžete si přečíst o mimozemském životě, o podstatě času či změnách magnetického pole Země, o postupném zvyšování frekvencí lidského těla, anebo o budoucím vývoji na naší Zemi. Ale i o tom, jak byl vytvořen jedinečný a pro lidský rozum nepředstavitelně komplexní hologram planety Země, v němž podle Thovta nyní žijeme.
Thovt obrací naruby zastaralé definice přírody a vybízí nás k činům i ke změnám našich dosavadních úhlů pohledu: abychom se spatřili takoví, jací skutečně jsme, a nenechali se ovlivňovat médii, vědeckými či politickými autoritami, ale uvažovali nezávisle, kriticky a naslouchali inteligenci svého srdce.
Učí, že jsme rovnocennými součástmi Prvotního zdroje, z něhož pochází vše, co jest.
Tento fakt definitivně mění dosavadní kvalitu myšlení, že bývá člověk obětí okolností. Naší úlohou je převzít zodpovědnost za sebe, za svůj život i za život našich dětí. Síla myšlenky je výsostně nejmocnější energií v Universu – a tento potenciál nosí každá lidská bytost ve svém nitru. Našeho božského dědictví však nevyužíváme, neboť jsme „zajati“ v labyrintu systému falešných pravd, názorů a realit, které cíleně vytvářejí „mocní“ na Zemi proto, aby nás zde udrželi v nevědomém a otrockém stavu. Objektivní čili opravdový vnitřní vývoj je podle Thovta možný pouze tehdy, otevřeme-li svá srdce a začneme-li svým každodenním konáním respektovat stejnou měrou sebe samých, lidstvo i vše jsoucí – což je podle něj skutečnou láskou. Opravdová změna a duchovní vývoj se mohou rozvinout pouze z jediného místa – z našich srdcí.
Smrt, jíž se většina lidí tolik obává, je rovněž iluzorní. Informace o smrti je uložena v našich buňkách jen od jistých dob, kdy došlo k manipulaci a následné degeneraci lidské DNA. Člověk je nesmrtelný tvor; jeho tělesná schránka je schopna žít stovky či tisíce let. Stárnutí a očekávání smrti těla je pouze cíleně deformovaná a naprogramovaná informace vložená do našich buněk. Toto „naprogramování“ však můžeme změnit. Neustálý, latentní strach před smrtí nebo konzumace masa mrtvých zvířat je to, co nám nedovolí udělat kvantový skok k nesmrtelnosti.
Je to okultní učení dávných dob přenesené jedním z největších učitelů lidstva přes staletí a uzpůsobené pro současnost. Kniha je plná energie, a oslovuje přímo a individuálně srdce vnímavého čtenáře. Naplňuje ho  odvahou, novým poznáním a nepopsatelným pocitem nedělitelné spolupatřičnosti se všemi tvory Universa.  Již jen přijetí těchto informací – praví Thovt – začíná vytvářet u toho, kdo tato poselství čte, definitivně novou realitu.
 

 
 

 
 
 
Thovt – Projekt lidstvo  CZ
Informace o knize

Kniha brožovaná | 290 stran | ISBN 978-3-9815576-6-4 | Překlad: Zuzana Helešicová

Recenze knihy

Profil autoraKerstin Simoné žije i se svou rodinou nedaleko Berlína. Už jako dítě projevila jasnozřivé schopnosti i jasnovnímání. Kromě psaní knih se věnuje aktivně ochraně zvířat a pořádá praktické semináře s Thovtovýma cvičeními a channelingen.
Kontaktu s vyššími frekvenčními úrovněmi se věnuje už asi dvacet pět let. Zpočátku prakticky studovala různé metody channelingu a poté vyvinula svoji vlastní techniku tlumočení. Thovt je jejím blízkým přítelem, učitelem a stálým průvodcem od roku 2003, kdy prožila jistou tragickou událost. Ve svých knihách tlumočí jeho praktické a universální poselství, které byly v minulosti vyhrazené pouze úzkému okruhu adeptů tajných nauk.
Více zde