Thovt - Odhalení II.

Probuzení z iluze
390 Kč / € 15,00
Vložit do košíku
Již podtitul druhého dílu Odhalení II. – Probuzení z iluze – dává tušit přímost a intenzitu, s níž nás Thovt v této knize uvádí do nové éry lidských dějin.

Důrazně podněcuje k tomu, abychom si uvědomili propojenost s naší domovskou planetou a se vším živoucím v universu jako bezpodmínečné východisko pro rozvoj našeho pravého bytí. Jedná se o sebe-zmocnění k využití gigantického vnitřního potenciálu člověka.
 
Opakovaně mluví o nutnosti nehodnotit, nesoudit – a v důsledku toho o nebojování, neboť stavy, které člověk těmito postoji vyvolává, se podobají zdem, proti nimž se neustále rozbíháme a narážíme na ně. Více nežli v předchozích knihách zde vstupuje do hloubky psychologických procesů a na názorných příkladech ukazuje, jak je jednoduché – v případě, že jsme okolnosti pochopili – je mistrovským způsobem transformovat.
 
Není třeba se neustále vracet k blokům a bolestem minulosti. Vzorce chování a pečetě, které jsme získali výchovou, stačí energeticky rozpustit právě v okamžicích, kdy se v našem uvědomění objevují. Tato práce vede k postupnému rozšiřování vědomí a upevňuje krok za krokem naše nové nasměrování a přizpůsobování se novým frekvencím. Je to transformace, jejíž podstatou a hlavním jmenovatelem je všeobjímající láska ke všemu živému.


V této epoše přeměny Země nejde o vzestup jednotlivců, ale lidstva jako takového, o zrod vědomí „MY“ na nové, vyšší úrovni.


Tento proces je v lidských dějinách jedinečný a Thovt v něm podává v hluboké lásce každému člověku svoji pomocnou ruku. Plní tím svůj slib, jejž dal kdysi v dávných dobách: Podpořit všechny obyvatele Země, aby společně se svou planetou postoupili ve fyzickém těle na další úroveň existence.


Nalezněte znovu mír mezi sebou a lásku ke všemu, co jest. Rozpusťte stín, který se kdysi „rozprostřel“ přes vaši úroveň bytí. Osvoboďte z vaší úrovně bytosti, jež vám toto hluboké poznání teprve umožňují. Až ony vám poskytují toto poznání a spojení. Jsou to „světlonoši“, kteří spíše negativními nebo nízkými činy otevírají srdce bytostí lidské rasy.
V žádném případě je nesuďte, poněvadž to by uvolnilo další nízké vzorce a energie! Zastavte nenávist, vztek a hněv, naplňte energetické póly vaší dokonalou a vědomě láskyplnou energií; soustřeďte se na ni a stabilizujte ji v sobě i okolo sebe! Energie, jež se díky tomu uvolní, je popravdě schopna vyhojit zrcadlové odrazy všech situací. Boj a s ním spojená destruktivní energie ovšem vytváří opět a znovu jenom protikladná zrcadlení – právě ta, od nichž jste se chtěli odpoutat.
Thovt
 


OBSAH

Předmluva   
Thovtův úvod
   
1.     Aktuální události ve světovém dění   
2.     Velké změny a události odehrávající se tady a teď   
3.     Analogie mezi Sluncem a lidským duchem          
4.     Potenciál hodnotících scénářů a jeho následky  
5.     Proměna v rámci jemnohmotných úrovní bytí a její vliv na
        vaši současnost   
6.     Označení „vzestoupení mistři“   
7.     Mysterium stínových světů a „negativních“ extrémů 
8.     Rozpuštění a transformace polaritních protikladů v dokonalý stav                   
9.     Elementy a jejich působení v mikrokosmu a makrokosmu   
10.   Síla smyslů a jejich tříbení   
11.   Globální vzestup a jeho vliv na reality a vědomí   
12.   999 – spojení tělesného bytí s nejvyšší frekvenci     
13.   O zpěvu a umírání včel   
14.   Pravda o klimatické proměně probíhající na planetě Terra                    

Doslov   


Thovt - Odhalení II.
Informace o knize

Kniha brožovaná | 236 strán | ISBN:978-3-945803-28-8 | Překlad: Zuzana Kyllerová |

Recenze knihy

Profil autoraKerstin Simoné žije i se svou rodinou nedaleko Berlína. Už jako dítě projevila jasnozřivé schopnosti i jasnovnímání. Kromě psaní knih se věnuje aktivně ochraně zvířat a pořádá praktické semináře s Thovtovýma cvičeními a channelingen.
Kontaktu s vyššími frekvenčními úrovněmi se věnuje už asi dvacet pět let. Zpočátku prakticky studovala různé metody channelingu a poté vyvinula svoji vlastní techniku tlumočení. Thovt je jejím blízkým přítelem, učitelem a stálým průvodcem od roku 2003, kdy prožila jistou tragickou událost. Ve svých knihách tlumočí jeho praktické a universální poselství, které byly v minulosti vyhrazené pouze úzkému okruhu adeptů tajných nauk.
Více zde