Společnost 2015 CZ

Jsme zaplaveni informacemi a předpověďmi o přechodu Země a lidstva na vyšší úroveň vědomí. Co to však znamená? Jaké jsou to procesy, a s jakými následky? Christoph Fasching s podporou bytosti, kterou v našem kulturním okruhu známe pod jménem Archanděl Gabriel, podrobně skicuje proces přechodu do Zlatého věku.
ukázka
290 Kč / € 9,5
165 Kč / € 6,49
Vložit do košíku
Život společnosti v roce 2015 bude úplně jiný. Zmizí všechny nástroje ovládání, v první řadě peníze, které jsou dnes všemocným měřítkem výkonu a hodnoty věcí i lidí. Nepůjde však o "cashless society" (=bezhotovostní společnost) jak si ji představují někteří, neboť tyto koncepty vedou jen k iluzorní rovnoprávnosti všech, ale ve skutečnosti nás jen zotročují.
Přechodem do 5. dimenze se kvalitativně změní naše mozková struktura. Když pochopí a přijme přeměnu dostatečný počet lidí a vytvoří si nové obrazy reality, naplní se jimi i morfické pole až dosáhnou stavu "kritické masy" potřebné na to, aby se začaly zhmotňovat.
Společenskou formu třetího tisíciletí určují vlastnosti jako vzájemný respekt, porozumění, podpora a láska. Autor podrobně mluví o tom, jak se na tomto základě vytvoří nové hospodářství a politika, změní se stravování, výchova dětí, trávení volného času i vztah k naší domovské planetě Zemi. Kniha je psána jednoduše a je snadno čitelná přesto, že vysvětluje komplexní témata přechodu z nynějšího do nového stavu, který má přinést skutečné a trvalé štěstí všem pozemšťanům. Zní to možná neuvěřitelně, ale jednoduché poselství této knížky je – ano, je to možné a bude to tak!
Je jakýmsi manuálem, návodem, vysvětlením nebo povzbuzením pro ty, kteří cítí, že se odehrává něco mimořádné a diametrálně nové a snad mají před tím vědomý či nevědomý strach. A proto – při čtení poslouchejte, co vám říká vaše srdce a intuice!

Společnost 2015  CZ
Informace o knize

Kniha brožovaná | 166 stran | ISBN 978-3-9814301-3-4 | Překlad: Anton Modory

Recenze knihy

Profil autoraChristoph Fasching je jedním z tlumočníků zpráv ze světelného světa. Říká si „Vyslanec světla“.
Narodil se v obchodnické rodině v Salcburku a jeho profesionální kariéra se zpočátku ubírala stejným směrem. Úspěšně prodával auta a později se propracoval do top managementu. Vzdělával se v marketingu, managementu, a NLP. Stihl jej „moderní“ osud mnoha lidí dnešní doby – burnout, frustrace, deprese a dočasná ztráta smyslu života. Hledal jej i dál cestou „úspěšné“ kariéry, změnil jen branži a pustil se do prodeje nemovitosti. Brzy však zjistil, že peníze ani pracovní úspěchy vnitřní prázdnotu „nenaplní“. „Náhoda“ jej pak přivedla k duchovním tématům.
Začal se sebou intenzivně zabývat a objevil v sobě schopnosti kontaktovat se se světelným světem. Zprávy, které přijímal, zveřejňoval zpočátku na své internetové stránce. Později jej tato komunikace vedla k napsání několika knih. V nich tlumočí informace, týkající se přechodu Země i lidstva do nového rozměru vědomí a života v Zlatém věku.
Na tato témata pořádá autor i přednášky a diskuze.
Více zde