Návrat duše CZ

Šamanská cesta do minulosti a ozdravení budoucnosti
ukázka
350 Kč / € 14,00
Psycholog a lékařský antropolog dr. Alberto Villoldo vysvětluje léčení mimo čas a prostor.
Ukazuje, jak lze vstoupit do bezčasé přítomnosti a uzdravovat události, které nastaly
v minulosti, a jak můžeme opravit svůj osud a změnit jeho průběh v životní předurčení.
V knize poskytuje způsoby, jak léčit sama sebe a své blízké s využitím praktik šamanů
na území amerického kontinentu. Dávní šamani tomuto způsobu terapie říkali „cestování“.

V této knize se dozvíte, že naše duše se skládá ze čtyř komnat, stejně jako naše srdce sestává ze čtyř komor. V první komnatě odložíte vzpomínky na zranění, které vás odklonila od vašeho životního předurčení; ve druhé odkryjete všechny své omezující přesvědčení
a představy, což jsou smlouvy vaší duše, jež jste uzavřeli v době, kdy jste ji po částech ztratili; ve třetí komnatě získáte zpět duševní rovnováhu a důvěru a díky tomu dosáhnete úplnosti; a ve čtvrté se rozpomenete na povolání a poslání, které je v tomto životě vaším skutečným předurčením. 
Dr Villoldo použil v knize legendu o Parsifalovi a jeho pátrání po Svatém grálu jako příklad hrdinské cesty člověka za svou ztracenou duší, aby ji získal zpět a nalezl své skutečné předurčení.

V knize jsou jednoduché a podrobné popisy jak má člověk postupovat, aby znovuzískal svou duši a vrátil se na cestu svého skutečného předurčení. Každý může být svým vlastním šamanem. Během několika sezení můžete pomocí mentálního „cestování“ dosáhnout výsledků, které u psychoterapeutické léčby trvají celé roky. Autor vysvětluje, že čas je jako řeka, která se líně ubírá k moři, a jejímiž proudy se dá většina lidí unášet. Avšak hluboko pod povrchem se působením přílivu obrací proud zpět ke svému zdroji a vstříc věčnosti. Popisuje, jak se dávní „mudrci“ známí jako Laikové naučili využívat tyto proudy času nebo časové linie. Ukáže vám, jak objevíte své vlastní časové linie a můžete po nich cestovat vstříc svému skutečnému předurčení.
„Každý má svou budoucnost,“ píše doktor Villoldo, „ale jen někteří z nás žijí své předurčení.“ Tato kniha vám ukáže, jak najdete a naplníte své životní poslaní, své skutečné předurčení.Návrat duše  CZ
Informace o knize

Kniha brožovaná | 259 stran | ISBN 978-3-945803-01-1 | Překlad: Karolina Slamová

Recenze knihy

Profil autoraPsycholog a lékařský antropolog dr. Alberto Villoldo

Alberto Villoldo, Ph.D. vystudoval psychologii a lékařskou antropologii. Více než 25 let se zabývá výzkumem praktik šamanů z oblasti Amazonie a And. Pracoval jako mimořádný profesor na Státní univerzitě v San Franciscu. Během svého působení založil Laboratoř biologické samoregulace pro výzkum vplyvu mysli na psychosomatické zdraví a nemoci lidí. S vírou – mysl uzdravuje, opustil svou laboratoř a cestoval do Amazonie. Zde pracoval se šamany a šamankami z deštného pralesa, studoval a praktikoval jejich léčebné metody a pronikl do jejich mytologie.
Dr. Villoldo založil společnost The Four Winds Society, kde vyučuje zájemce z USA a z Evropy praktikám šamanské energetické medicíny. Je zakladatelem školy Healing Light Body School, která má pobočky v New Yorku, Kalifornii, Park City, Austrálii, Velké Británii, Švédsku, Holandsku a Německu. V současné době řídí společnost The Four Winds Society v USA a Centrum energetické medicíny v Chile, kde se zkoumá a praktikuje neurověda osvícení.
Více zde