novinka

3. disk - Archetypy a Runy + návod

Programování matrixu run Božské dekódování — Programování archetypů Uzdravení prvotního otisku
2170 Kč / € 85,00
Vložit do košíku
Programování matrixu run
Božské dekódování


Runy lze chápat jako krystalickou strukturu božského Kódu. Reaktivace této struktury v naší DNA odvíjí proces rozpomínání se na náš původní stav. Tato paměť je uložena v naší DNA: informace o přirozeném způsob života v souladu s přírodou, se Zemí, všemi živými bytostmi, včetně vesmíru, jakož i paměť našich (pra)dávných předků. Naše DNA je kvantový počítač
i médium ukládající informace.

Frekvence naší DNA je totožná s frekvencí srdce a Slunce. Naše DNA je kromě toho vždy kvantově provázána s původním tvůrčím polem, tudíž se může podle něho opět a znovu rekalibrovat. K tomuto účelu používáme runy.

Nejstarší runy jsou – pravděpodobně – staré již 80 000 let. Často se tvrdí, že byly používány jako písmo, zdá se však, že tomu tak není, neboť litery se vyvinuly z run teprve v pozdější době.
Kromě toho je třeba rozlišovat při runách mezi písmovými znaky a léčivými symboly. Runy na Alfa disku jsou léčivé symboly podle Guida von Lista. Vyslovovaly se kdysi šeptem (=Raunen). Využívaly se při stavbě hrázděných domů (=Fachwerkhaus), při konstrukci síní pro mistry pěvce, při architektuře duchovních míst, atp.
Instalováním run můžeme uplatnit naše právo na vesmírné dědictví. Toto dědictví zahrnuje vesmírné principy, naše původní principy, svobodnou vůli, nedotknutelnost na všech úrovních a božskou jurisdikci (=pravomoc).
Pro instalaci run je výhodné mít rovněž Alfa disk.

Programování archetypů
Uzdravení prvotního otisku

 
Archetypy v podobě, jak je používáme v ASP, jsou odvozeny z původních kolektivních vzorů, které ve své práci používal psychoanalytik Carl Gustav Jung. Jung definoval některé charakteristické kolektivní typy, které dřímají v psychice každého člověka. Tyto, jak je nazval, „preexistenční formy“, se vynořují z lidského nevědomí — a „propůjčují obsahům vědomí pevnou formu“. Jung vypozoroval, že se v našich snech, vizích, fantaziích či iluzích opakují určité obrazy a figury, jež nejsou osobní, nýbrž u všech lidí stejné (přinejmenším u těch, kteří přináležejí k jednomu kulturnímu okruhu). Předpokládal, že jde o „nevědomé obrazy instinktů“, jelikož mají instinktivní charakter a silný emocionální náboj.
 
Na základě Jungových poznatků se později z původních kolektivních archetypů vyvinulo dvanáct charakteristických vzorových typů. Vyskytují se v rámci vývoje lidské osobnosti a spojujeme je s určitým příznačným chováním. V průběhu života člověka dominuje jistou dobu konkrétní typ, jenž je nositelem určitých charakteristik, dokud jej nevystřídá jiný.
V ASP mohou zmíněné typy pomoci vizualizovat a léčit vlastní (nebo klientův) hlavní psychologický otisk, a uvědomit si rovněž aktuální souřadnice, čili pozici vlastní (nebo klientovy) osobnosti v kolektivu, anebo třeba aktivovat pro určité úkoly opět jiný typ.
Disk Archetypy lze využít i v marketingu coby nástroj pro nastavení či rozvoj (vlastního) podnikání. Jde kupříkladu o to, jakým způsobem prezentujeme nějakou činnost nebo značku navenek, což se nazývá storytelling (=vyprávění příběhů). Příkladem jsou příběhy týkající se určité odrůdy vína nebo příběhy dokreslující jistou módní značku, apod. Stejně jako u osobnosti, jež se vyvíjí, je i přiřazení určité značky ke konkrétnímu archetypu v určitém okamžiku vývoje pouze momentka, stav. Například začínající start-up firma se ve svých počátcích může na veřejnosti prezentovat jako „Rebel“ nebo „Objevitel“, později jako „Tvůrce“ nebo „Pečovatel“.
 
Disk má průměr 31 cm a je vyroben z PVC.
3.   disk - Archetypy a Runy + návod
Informace o knize

Recenze knihy

Profil autora


Lissy Götz začala svoji profesionální kariéru jako technická kreslička a později počítačová programátorka.
V roce 1999 havarovala s motorkou a to byl v jejím životě zlom: přivodila si komplikovanou zlomeninu nohy a četné pohmožděniny. I po ukončení konvenční léčby trpěla kvůli zraněním přetrvávajícími bolestmi, spát mohla jen přerušovaně několik hodin v sedě. Jelikož ji lékaři nemohli dál pomoci hrozilo, že ve věku 36 let skončí v trvalé invaliditě. Navíc ji silně iritovalo i to, že je na lécích a lékařích závislá. Jak říká, tento stav ji přiváděl k šílenství.
Začala se tedy sama zabývat tématem zdraví a absolvovala různá školení, včetně Schüsslerovy terapie, Dornovy metody, homeopatie a akupunktury nebo zdravotního koučinku Omega. Cítila však, že to stále nestačí. Nešlo ji jen o léčbu nebo terapii ale o prevenci, vyvarovat se problémům předem.
Pochopila, že jsou-li naše zkušenosti a emoce odpovědné za to, že jsou tím narušeny nějaké biochemické procesy v těle, pak je potřeba tyto emoce neutralizovat, aby nezasahovali do biochemických procesů. A v tom případě jde o profilaxi. Pak neřešíme symptomy, ale jsme v stavu aktivně tvořit svoji budoucnost.
Klíč ke zdraví, štěstí, úspěchu a prosperitě leží v našem mozku, v podobě našich synapsí neboli propojení neurónů. Když jej neumíme ovládat, reaguje automaticky, reflexivně. Jako počítačová programátorka si Lissy uvědomila souvislosti mezi fungováním počítače a mozku. Toto srovnání – počítače a mozku – nebylo sice nic nové, zdálo se však, že nikdo přesně neví, jak počítač vlastně funguje. A tak začala Lissy číst všechny knihy o fungování mozku z pohledu programátorky — a to byl v jejím výzkumu zásadní průlom.
 
V roku 2009 pak vytvořila první vývojové diagramy pro přeprogramování mozku a v roce 2010 svůj první alfa disk.
Od té doby pracuje interdisciplinárně a spojuje nejrůznější a nejnovější informace ze světa počítačů, výzkumu mozku, kvantové fyziky, biologie a také z duchovní roviny. Výsledkem jsou jednoduché a jasné vývojové diagramy pro rychlé a efektivní přeprogramování mozkových synapsí.
 
Motto Lissy Götz zní: Bohatství mých nápadů a můj dar rozpoznávat souvislosti jsou neomezené!
  Více zde