Příručka pro bohy

4. 10. 2022 12:44
kategorie:

Současná doba je arénou mnoha zájmových skupin, z nichž každá má svoji agendu, kterou chce na Zemi prosadit — lidstvo se tak nachází uprostřed neustálé války zájmů, ať viditelných, či skrytých.
 
V knize Příručka pro bohy klade autor čtenáři otázky: Jaký je tvůj plán bez ohledu na to, co mají v úmyslu domnělí nebo opravdoví vládci světa? Kde je tvé místo na Zemi jako svrchované božské bytosti?
 
To je hlavní nit dialogu Jana van Helsinga s jasnovidcem Johannesem. Johannes má od útlého dětství jasnozřivé schopnosti a za svůj úkol považuje pomáhat lidem vzpomenout si na jejich vlastní prapůvodní podstatu i na to, že naší společnou misí je vytvořit skutečný svět svrchovaných bohů a bohyň, jinými slovy suverénních bytostí s nezměrným božským potenciálem. Jan van Helsing jej oslovil právě v době, kdy Johannes „dostal“ impuls od Zdroje, aby tato fakta zprostředkoval lidem v knižní podobě. Společně s Janem rozmlouvají o otázkách současné světové situace v souvislostech s tzv. koronou a dalším vývojem lidstva. Vznikla kniha rozhovorů na témata, jež dnes zajímají snad každého, kdo se zamýšlí nad sebou i svým okolím.
 
V září rovněž vyšlo slovenské vydání působivé knihy Christiny von Dreien Neposlušnost lásky. Pro nás – coby nakladatele a překladatele – bylo zajímavé vnímat, jak se přenosem Christininých textů do jiných jazyků odhalují nové významové vrstvy či rozměry.
 
Tyto dva tituly jsou pravděpodobně posledními knihami našeho nakladatelství v tomto roce. Trochu jsme takříkajíc šlápli na brzdu, jelikož i my osobně a též nakladatelství procházíme vnitřní i vnější transformací, ba transmutací. A ony procesy vyžadují veliké množství energie.
 
Pro rok 2023 máme několik nápadů, co se týče dalších titulů, avšak zatím necháváme vše otevřené — poněvadž, jak se nám v minulosti nejednou stalo, vytvořili jsme ediční plán, a poté se „objevila“ kniha, která „chtěla“ být vydána přednostně.
 
Víme, že někteří z vás si od nás rádi přečtou i příspěvky, které se netýkají přímo nových knih, ale zamýšlejí se nad různými aspekty vývoje lidského vědomí, jak je vnímáme my. V těchto sporadických textech budeme pokračovat formou newsletteru, anebo v příštím roce možná formou blogu.
 
Mnoho krásných podzimních dnů uprostřed ozdravných turbulencí krystalizace nové reality.
 
Srdečně
ingrid + anton
ANCH BOOKS

Komentáře
Příspěvek blogu momentálně nemá žádné komentáře.