Fialový plameň obnovy

2. 12. 2020 20:08
kategorie:

Počas týchto dní som videla na internete fotografiu jedného z „veľkňazov“ nového svetového poriadku, šéfa WEF (Svetového ekonomického fóra), Klausa Schwaba v „ornáte“ pripomínajúcom Saurona z Pána prsteňov. V článku sa hovorilo o tom, čo všetko pre nás, ľudstvo, samozvaní páni sveta do blízkej budúcnosti pripravili. Títo „rozprávači príbehov“, ako ich výstižne nazvala Christina von Dreien, sa odnepamäti riadia starozákonným výrokom: „Podmaňte si Zem.“ Jeden z blogerov pod článok napísal: „Čo je to za maškarádu!?“

Áno, lúče novej reality sú čoraz intenzívnejšie a s enormnou rýchlosťou presvetľujú „hnoj“, ktorý sa tu na Zemi za tisícročia nakopil. Každý deň vychádzajú na svetlo stále ďalšie komplexné súvislosti zločinu na ľudstve. Navonok dokonale uhladená fasáda establishmentu sa postupne prevracia naruby a odhaľuje skutočnú tvár. Masky padajú zo všetkých konštruktov vytvorených uctievačmi a prisluhovačmi temných síl. Čoraz viac ľudí sa zobúdza a ako na dlani vidí, že všetko je to len fikcia, ktorá im má nahnať strach, a zisťujú, že cisár je nahý.

Je to to však výzva pre nás všetkých, ak chceme žiť na novej Zemi, aby sme i my odhalili svoje pravé tváre, rozpustili panciere rigidných názorov a rozviazali spútané srdcia, stali sa autentickými a spoznali svoju pravú podstatu – že sme univerzálne, božské bytosti.

Jednou stranou tejto mince sú pokusy „rozprávačov“, ktoré majú v ľuďoch vyvolávať strach a depresie. Na druhej strane sú tieto ich aktivity, ktoré budú v nasledujúcich dňoch a týždňoch pravdepodobne ešte intenzívnejšie, pre nás blahodarné. Ľudstvu ako kolektívu pomáhajú prejsť z vonkajškového aktivizmu do momentu stavu BYTIA, keď dokážeme uvidieť svoju pravú podstatu. Len tak je možné odpútať sa od starého a pozdvihnúť sa aj ako kolektív na úroveň vyšších vibrácií.

Americkí vedci Predictive Science inštitútu v kalifornskom San Diegu predpovedali na rok 2020 intenzívnu slnečnú aktivitu, ktorá by mala vyvrcholiť v tzv. slnečnej búrke. Hovorí sa aj o „evente“, teda „udalosti“ či „vesmírnom horizonte udalostí“. Tvoria ju gigantické vlny gama energie prichádzajúcej z galaktického centrálneho Slnka. Táto energia sa kumuluje v Slnku našej sústavy a uvoľňuje v podobe zábleskov. Už dlhší čas môžeme pozorovať a pociťovať novú kvalitu slnečného žiarenia. Vyvrcholením tohto procesu má byť spomenutá „udalosť“. Je možné, že prvá vlna tejto unikátnej energie, akú naša Zem a jej obyvatelia zatiaľ nezažili, pretože posledný krát toto žiarenie zasiahlo Zem v dobe Atlantídy, dopadne na našu planétu ešte v tomto roku.

 


Každá planéta nepretržite vysiela silné energie, ktoré sa v podobe skalárnych vĺn prenášajú na ľudské telá, energetické centrá a meridiány. Vnímame ich ako „impulzy“ a náš nervový systém ich postupne spracováva. 21. 12. 2020, v deň zimnej rovnodennosti, sa planéty Jupiter a Saturn budú nachádzať v epochálnej zostave. Táto vesmírna situácia, keď sa všetky planéty ocitnú vo veľkej konjunkcii, na jednej línii, podnieti vo vedomí ľudského kolektívu definitívne ukončenie a rozpustenie starých tém a dôsledkov vývoja vyplývajúcich z našich minulých rozhodnutí. V tento deň, o 11:11 UTC (na Slovensku a v Česku 12:11) sa otvorí kolosálna hviezdna brána. Predstavuje začiatok novej éry Vodnára, a je to aj prvý deň veku Satya Yuga, dlho očakávanej éry svetla, keď sa ľudstvu ukážu nové netušené možnosti, z ktorých si môže voliť. Zdá sa, že „event“ nebude jednorazová udalosť, ale séria, teda horizont udalostí, keď bude Zem, v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch, dostávať túto vysokofrekvenčnú energiu z centrálneho Slnka po „dávkach“.

Páči sa mi k tomu nasledujúce vysvetlenie, ktoré som našla na internete:

Predstavte si to ako elektrické vedenie, cez ktoré postupuje impulz vysokej energie. Pôvod tejto energie je v centre galaxie, v centrálnom Slnku. Energia centrálneho Slnka stimuluje záblesk alebo zvláštny druh svetla nášho Slnka. Tento impulz bude v koncentrickej podobe prechádzať ďalej cez planéty nášho slnečného systému až k Zemi, ktorá je konečným a skutočným adresátom celkovej masy tejto energie. Keby vysokofrekvenčný impulz priamo a nefiltrovane prenikol k veľmi pomaly vibrujúcej zemskej hmote a ľuďom, znamenalo by to pre Zem i nás zánik, preto slúži táto veľká konjunkcia ako prepojenie tzv. spínacích staníc, ktoré majú úlohu akýchsi poistiek. Zem tak môže spolu so svojím obyvateľstvom zvyšovať frekvenciu po fázach.

 
Postupné zvyšovanie vibrácií, ktoré nejakým spôsobom pociťuje a pocítí každý človek, si vyžaduje vyliečenie nielen kolektívnej, ale v prvom rade osobnej traumy. Jednoduché nástroje očisty, ktoré som spomenula v predchádzajúcom e-maile, ako aj fialový plameň z tohto newslettra, môžu byť kreatívnou pomôckou.

Vesmírne žiarenie

Vesmírne prasvetlo sa rozpína smerom nadol a prechádza obrovskými slnkami, ktoré pôsobia ako transformačné terminály. Rovnako ako sa štiepi slnečné svetlo našej sústavy, keď prechádza prizmou na sedem dúhových farieb, to isté sa deje aj s vesmírnym svetlom: prúdi smerom nadol cez obrovské slnká, centrá špirálových galaxií, a nakoniec cez slnká a planéty a štiepi sa na sedem hlavných lúčov. Týchto sedem lúčov – alebo inými slovami aj sedem princípov či sedem božstiev – vyživuje všetok život svojimi rýdzimi vysokofrekvenčnými energiami a vlastnosťami. Vedomosť o nich a ich používanie sú pre ľudí najdôležitejším nástrojom pri premene chaotických stavov na Zemi a pri vlastnej individuálnej očiste a zdokonaľovaní sa. Toto pôvodné poznanie o vesmírnych lúčoch existuje od počiatku čias. V minulosti ho strážili v chrámoch mystérií a smeli ho používať len zasvätenci.

Keďže naša planéta prechádza do vyšších vibrácií, duchovné hierarchie toto poznanie uvoľnili (výraz „hierarchia“ sa v tomto zmysle nechápe ako hodnotenie ani škála dôležitosti), aby uľahčili ľuďom a celému pozemskému životu rozšíriť svoje vedomie.

 

 

Jedným zo siedmich lúčov je fialový lúč – lúč očisty, transformácie a slobody, spolucítenia, evokácií a ceremónie. Spravujú a usmerňujú ho majster Saint Germain, archanjel Zadkiel a jeho partnerka lady Ametyst, majster Kamakura, majsterka milosrdenstva Kwan Yin a veľký Elohim Arcturus. Elohimovia sú Tvorcovia, mocné anjelské bytosti, predstavitelia božských princípov v najčistejšej podobe.

 

Fialový plameň

Čo o ňom hovoria dokonalé a vedomé bytosti:

„Sila fialového plameňa je slovami neopísateľná. Keby ste dokázali vidieť to, čo sa deje v okamihu, keď uvediete túto silu do pohybu, ako to vidíme my, tak by ste ho (tento plameň) nepretržite vedome aktivovali. Je to blahočinný počiatok kolosálnych rozmerov. Vtedy sa k vám pripája nesmierne veľa pomocníkov, ktorí jeho pôsobenie ešte umocňujú. Tento lúč, plameň, uvádza do pohybu vaše volanie, vaša výzva. Takže si pomyslite, aké účinky sa dostavia, keď to robíte často. Fialový plameň je extrémne účinný. Čistí, transformuje a lieči. Je to energia, a ak ju budete používať každý deň a nabijete ju takpovediac silou POCITU, neminie sa svojim účinkom.“

 

 

Cvičenie s fialovým plameňom — jednoduchý návod:

Postarajte sa o to, aby ste mohli cvičiť v pokoji a harmónii. Uvedomte si svoje božské JA SOM a s pocitom úprimnej vďačnosti požiadajte majstra Saint Germaina, niektorého zo spomenutých majstrov či Elohima Arctura o podporu a prečistenie od všetkého, čo vám bráni vidieť vašu pravú podstatu. Vyslovte prosbu, aby fialový plameň dokonale transformoval to, čo vám spôsobuje utrpenie, vaše nánosy. Potom si vizualizujte fialový plameň – najkrajší, najčistejší a najžiarivejší odtieň fialovej, aký si viete predstaviť. Vnímajte sa uprostred tohto plameňa a s plnou dôverou mu dovoľte, aby prenikol celým vaším telom. Majte radosť z jeho očistného účinku. Nechajte sa prestúpiť jeho očistnými, liečivými a posilňujúcimi energiami. Úplne sa uvoľnite a odovzdajte sa tomuto pocitu. Precíťte, ako energia fialového plameňa preniká i tými najmenšími časťami vášho tela, do hĺbky každej vašej bunky. Sústreďte sa pritom na choré a slabé miesta a presvetlite ich.

Fialové svetlo je liečivá sila a pôsobí na jemnohmotné telá, teda aj mentálne, astrálne a vitálne telo, kde sa v skutočnosti každý liečivý proces začína, a následne sa prenáša na fyzické telo. Pôvod všetkých neduhov je v jemnohmotných telách, lebo odtiaľ prúdi životná sila do fyzického. Keď to budete cvičiť každý deň štyridsať minút počas štyridsiatich dní bez prerušenia, prečistia sa vaše emočné, mentálne a duchovné štruktúry (telá) až tak, že si vytvoríte celkom nový, rýdzi stav bytia. 

Fialový plameň môžete používať na veľa účelov, do fialového svetla či plameňa môžete „zabaliť“ čokoľvek. Napríklad hneď ráno sa môžete zavinúť do silového poľa fialového plameňa a takto chránení vykročiť do dňa.

Možno vo vás fialový plameň spočiatku vyvolá nepokoj, pretože táto vírivá energia vertikálne rozprúdi mútne usadeniny vo vašom tele, čo má za následok zintenzívnenie symptómov na psychickej a fyzickej úrovni. Závisí to od toho, koľko (traumatických či psychologických) blokov človek má. Dôležité je zachovať pokoj a utíšiť tieto rozbúrené vlny. Používanie fialového plameňa je proces zošľachťovania ohňom.


Cirkev tento plameň nazvala očistcom – miestom katarzie od takzvaných „hriechov“. Fialový plameň je tu však stále. Obaľuje Zem a prúdi ňou. Na urýchlenie očisty ho však môžeme v ktoromkoľvek okamihu využívať vedome. Cirkev vsugerovala svojim stúpencom existenciu „pekelného ohňa“ a toto prekrútenie nahnalo ľuďom strach. V Biblii sa píše, že v posledných dňoch Zem pohltí oheň, čo však znamená len toľko, že bude použitý fialový plameň, ktorý transformuje všetky nedokonalosti vnútri Zeme, na jej povrchu i v atmosfére.

V skutočnosti je to živý oheň božskej lásky, priazne a milosrdenstva pre všetky tvory, ktorý je k dispozícii k vedomej transformácii každému, kto sa preň dobrovoľne rozhodne.

 
Ingrid


©ANCH BOOKS
Článok môžete zdielať so zverejnením odkazu

 

Komentáře
Příspěvek blogu momentálně nemá žádné komentáře.