Fialovy plamen obnovy

3. 12. 2020 19:14
kategorie:


Během těchto dní jsem viděla na internetu fotografii jednoho z „veleknězů“ Nového světového řádu, šéfa WEF (Světového ekonomického fóra), Klause Schwaba v „ornátu“ připomínajícím Saurona z Pána prstenů. V článku se mluvilo o tom, co všechno pro nás, lidstvo, samozvaní páni světa do blízké budoucnosti připravili. Tito „vypravěči příběhů“, jak je výstižně nazvala Christina von Dreien, se odnepaměti řídí starozákonním výrokem: „Podmaňte Zemi.“ Jeden z blogerů pod článek napsal: „Co je to za maškarádu!?“

Ano, paprsky nové reality jsou stále intenzivnější a ohromnou rychlostí prosvětlují „hnůj“, který se zde na Zemi za tisíciletí nakupil. Každý den vycházejí na světlo další komplexní souvislosti zločinu na lidstvu. Navenek dokonale uhlazená fasáda establishmentu se postupně převrací naruby a odhaluje svou skutečnou tvář. Masky padají ze všech konstruktů vytvořených uctívači a přisluhovači temných sil. Stále více lidí se probouzí a jako na dlani vidí, že všechno je to jen fikce, která jim má nahnat strach, a zjišťují, že císař je nahý. Je to ovšem výzva pro nás všechny, chceme-li žít na nové Zemi, abychom i my odhalili svou pravou tvář, rozpustili pancíře rigidních názorů a rozvázali spoutané srdce, stali se autentickými a poznali svou skutečnou podstatu – že jsme univerzální, božské bytosti. Jednou stranou této mince jsou pokusy „vypravěčů“, které mají v lidech vyvolávat strach a deprese. Na druhé straně jsou tyto jejich aktivity, které se budou v následujících dnech a týdnech pravděpodobně ještě zintenzivňovat, pro nás blahodárné. Lidstvu jako kolektivu pomáhají přejít z vnějškového aktivismu do momentu stavu BYTÍ, když dokážeme spatřit svou pravou podstatu. Jen tak je možné odpoutat se od starého a pozvednout se i jako kolektiv na úroveň vyšších vibrací.


Američtí vědci Predictive Science institutu v kalifornském San Diegu předpověděli na rok 2020 intenzivní sluneční aktivitu, která by měla vyvrcholit v tzv. sluneční bouři. Mluví se také o „eventu“, tedy „události“ neboli „vesmírném horizontu událostí“. Tvoří ji gigantické vlny gama energie přicházející z galaktického centrálního Slunce. Tato energie se kumuluje v Slunci naší soustavy a uvolňuje v podobě záblesků. Už delší dobu můžeme pozorovat a pociťovat novou kvalitu slunečního záření. Vyvrcholením tohoto procesu má být zmíněna „událost“. Je možné, že první vlna této unikátní energie, jakou Země a její obyvatelé zatím nezažili, protože naposled toto záření zasáhlo Zemi v době Atlantidy, dopadne na naši planetu ještě v tomto roce.

 

 

 

Každá planeta nepřetržitě vysílá silné energie, které se v podobě skalárních vln přenášejí na lidská těla, energetická centra a meridiány. Vnímáme je jako „impulzy“ a náš nervový systém je postupně zpracovává. 21. 12. 2020, v den zimní rovnodennosti, se planety Jupiter a Saturn budou nacházet v epochální sestavě. Tato vesmírná situace, kdy se všechny planety ocitnou ve velké konjunkci, na jedné linii, podnítí ve vědomí lidského kolektivu definitivní ukončení a rozpuštění starých témat a důsledků vývoje vyplývající z našich minulých rozhodnutí. V tento den, v 11:11 UTC (na Slovensku a v Česku 12:11) se otevře kolosální hvězdná brána. Představuje začátek nové éry Vodnáře, a je to i první den věku Satya Yuga, dlouho očekávané éry světla, kdy se lidstvu ukážou nové netušené možnosti, ze kterých si může volit. Zdá se, že „event.“ nebude jednorázová událost, ale série, tedy horizont událostí, kdy bude Země dostávat v následujících týdnech a možná měsících tuto vysokofrekvenční energii z centrálního Slunce po „dávkách“.
Líbí se mi k tomu následující vysvětlení, které jsem našla na internetu:

Představte si to jako elektrické vedení, přes které postupuje impuls vysoké energie. Původ této energie je v centru galaxie, v centrálním Slunci. Energie centrálního Slunce stimuluje záblesk nebo zvláštní druh světla našeho Slunce. Tento impulz bude v koncentrické podobě procházet dále přes planety našeho slunečního systému až k Zemi, která je konečným a skutečným adresátem celkové masy této energie. Kdyby vysokofrekvenční impuls přímo a nefiltrované pronikl k velmi pomalu vibrující zemské hmotě a lidem, znamenalo by to pro Zemi i nás zánik. Proto slouží tato velká konjunkce jako propojení tzv. spínacích stanic, které mají úlohu jakýchsi pojistek. Zem tak může spolu se svým obyvatelstvem zvyšovat frekvenci po fázích. Postupné zvyšování vibrací, které nějakým způsobem pociťuje a pocítí každý člověk, vyžaduje vyléčení nejen kolektivních, ale v první řadě osobních traumat. Jednoduché nástroje očisty, které jsem zmínila v předchozím e-mailu, jakož i fialový plamen z tohoto newsletteru, mohou k tomu být kreativní pomůckou.

 

 

Vesmírné záření

Vesmírné prasvětlo se rozpíná směrem dolů a prochází obrovskými slunci, které působí jako transformační terminály. Stejně jako se štěpí sluneční světlo naší soustavy, když prochází prizmatem na sedm duhových barev, totéž se děje s vesmírným světlem: proudí směrem dolů přes obrovská slunce, centra spirálových galaxií, a nakonec přes slunce a planety a rozkládá se na sedm hlavních paprsků. Těchto sedm paprsků – nebo jinými slovy i sedm principů či sedm božstev – vyživuje veškerý život svými ryzími vysokofrekvenčními energiemi a vlastnostmi. Vědomost o nich a jejich používání jsou pro lidi nejdůležitějším nástrojem při přeměně chaotických stavů na Zemi a při vlastní individuální očistě a zdokonalování se. Toto původní poznání o vesmírných paprscích existuje od počátku časů. V minulosti ho hlídali v chrámech mystérií a směli ho používat jen zasvěcenci. Jelikož naše planeta přechází do vyšších vibrací, duchovní hierarchie toto poznání uvolnili (výraz „hierarchie“ se v tomto smyslu nechápe jako hodnocení ani škála důležitosti), aby usnadnily lidem a celému pozemskému životu rozšířit své vědomí.

 


 

Jedním ze sedmi paprsků je fialový paprsek – paprsek očisty, transformace a svobody, spolucítění, evokací a ceremonie. Spravují a usměrňují ho mistr Saint Germain, archanděl Zadkiel a jeho partnerka lady Ametyst, mistr Kamakura, mistryně milosrdenství Kwan Yin a velký Elohim Arcturus. Elohimové jsou Tvůrci, mocné andělské bytosti, představitelé božských principů v nejčistší podobě.

 

Fialový plamen

Co o něm říkají dokonalé a vědomé bytosti: „Síla fialového plamene je slovy nepopsatelná. Kdybyste dokázali vidět to, co se děje v okamžiku, kdy uvedete tuto sílu do pohybu, jak to vidíme my, tak byste ho (tento plamen) nepřetržitě vědomě aktivovali. Je to blahočinný počátek kolosálních rozměrů. Tehdy se k vám připojuje nesmírně mnoho pomocníků, kteří jeho působení ještě umocňují. Vaše volání, vaše výzva, uvede tento plamen do pohybu. Takže si pomyslete, jaké účinky se dostaví, když to provádíte často. Fialový plamen je extrémně účinný. Čistí, transformuje a léčí. Je to energie, a pokud ji budete používat každý den a nabijete ji takříkajíc silou POCITU, nemine se svým účinkem.“

 


Cvičení s fialovým plamenem – jednoduchý návod:

Postarejte se o to, abyste mohli cvičit v klidu a harmonii. Uvědomte si své božské JÁ JSEM a s pocitem upřímné vděčnosti požádejte mistra Saint Germaina, nebo některého ze zmíněných mistrů či Elohima Arctura o podporu a pročištění od všeho, co vám brání spatřit vaši pravou podstatu. Vyslovte prosbu, aby fialový plamen dokonale transformoval to, co vám způsobuje utrpení, vaše nánosy. Pak si fialový plamen vizualizujte – nejkrásnější, nejčistší a nejzářivější odstín fialové, jaký si umíte představit. Vnímejte se uprostřed tohoto plamene a s plnou důvěrou mu dovolte, aby pronikl celým vaším tělem. Mějte radost z jeho očistného účinku. Nechte se prostoupit jeho ryzími, léčivými a posilujícími energiemi. Úplně se uvolněte a předejte se tomuto pocitu. Pociťte, jako energie fialového plamene proniká i těmi nejmenšími částmi vašeho těla, do hloubky každé vaší buňky. Soustřeďte se přitom na nemocná a slabá místa a prosvětlete je. Fialové světlo je léčivá síla a působí na jemnohmotné těla, tedy i mentální, astrální a vitální tělo, kde se ve skutečnosti každý léčivý proces začíná, a následně se přenáší na fyzické tělo. Původ všech neduhů je v jemnohmotných tělech, neboť odtud proudí životní síla do fyzického. Když budete toto cvičení provádět každý den čtyřicet minut po dobu čtyřiceti dní bez přerušení, pročistí se vaše emoční, mentální a duchovní struktury (těla) a vytvoříte si zcela nový, ryzí stav bytí.

Fialový plamen můžete používat na mnoho účelů. Do fialového světla můžete „obalit“ cokoliv. Například hned ráno se můžete zavinout do silového pole fialového plamene a takto chráněni vykročit do dne. Možná ve vás fialový plamen zpočátku vyvolá neklid, protože tato vířivá energie vertikálně rozproudí kalná usazeniny ve vašem těle, což má za následek zintenzivnění symptomů na psychické a fyzické úrovni. Závisí to na tom, kolik (traumatických či psychologických) bloků člověk má. Důležité je zachovat klid a utišit tyto rozbouřené vlny. Používání fialového plamene je proces zušlechťování ohněm.

Církev tento plamen nazvala očistcem ­­– místem katarze od takzvaných „hříchů“. Fialový plamen je však na Zemi stále přítomen. Obaluje ji a proudí ní. Na urychlení očisty ho však můžeme v kterémkoliv okamžiku využívat vědomě. Církev vsugerovala svým stoupencům existenci „pekelného ohně“ a toto překroucení nahnalo lidem strach. V Bibli se píše, že v posledních dnech Zemi pohltí oheň, což však znamená jen tolik, že bude použit fialový plamen, který transformuje všechny nedokonalosti uvnitř Země, na jejím povrchu i v atmosféře.

Ve skutečnosti je to živý oheň božské lásky, přízně a milosrdenství pro všechny tvory, který je k dispozici k vědomé transformaci každému, kdo se pro něj dobrovolně rozhodne.


Ingrid
 

©ANCH BOOKS
Článek můžete sdílet se zveřejněním odkazu

Komentáře
Příspěvek blogu momentálně nemá žádné komentáře.