Jak lze navýšit vibrace a udržet je na vysoké úrovni

10. 11. 2020 12:45
kategorie:

...a dnes, do třetice, ještě jeden příspěvek s Christinou von Dreien
v rozhovoru uveřejněném na webové stránce www.transinformation.net.


Ingrid
 Jak lze navýšit osobní vibrace?

Naše vibrace pozvedává všechno, co nám prospívá. Když máme z něčeho radost, když myslíme na něco krásného a těšíme z maličkostí v životě – například z toho, že stromy jsou krásné zelené, že každý den máme co jíst nebo že máme střechu nad hlavou.

Vibrace se navýší jestliže děláme to, u čeho cítíme, že je v tom přítomno naše srdce, jestliže nasloucháme svým potřebám a například si uděláme čas sami pro sebe, pokud si uvědomíme, že právě to nyní potřebujeme.

Dobré je pro nás také přinášet radost druhým lidem nebo zvířatům, neboť to naše vibrace také navyšuje. Obecně platí, že vibrace posiluje příklon ke všemu láskyplnému, krásnému a tvůrčímu. Proto je tak důležité věnovat pozornost tomu, čím se zabýváme, jakými lidmi se obklopujeme, na jaké obrazy se díváme, jakou hudbou posloucháme, co čteme a tak dále.

Jaký je rozdíl mezi tím „být v lásce“ a „mít vysoké vibrace“?

Jsme-li v lásce, vnímáme lásku také ve svém srdci a svém vědomí. Zkrátka ji cítíme. Láska je nejvyšší vibrace, která existuje.
Pociťujeme-li radost, důvěru, naději nebo vděčnost, také se nacházíme ve vysoké vibraci, i když je to jiné, než pokud jsme zcela ponořeni v lásce.

Jak lze pomáhat druhým navyšovat jejich vibrace? Nejen myšlenkami

a tipy, ale svým vlastním příkladem a bytím?

Žijeme ve světě, kde většina lidí nosí masky. (Nemyslím zde zrovna roušky!) Jakmile se lidé stanou sami sebou, a proto již žádnou masku nemají, inspirují tím druhé.

Lidé bez masek totiž ostatním připomínají, že ve skutečnosti i oni sami chtějí být sami sebou.

Protože mnoho lidí nosí masky celá léta a desetiletí, musejí nejprve zjistit, kým nebo čím vlastně jsou – a čím ne; a jaké programy pouze přejali od ostatních prostřednictvím výchovy či genů svých předků.

Abychom se stali sami sebou, musíme se znovu napojit na úroveň své duše a na své srdce. Pak znovu pocítíme, co opravdu chceme, jaké jsou naše skutečné potřeby a tak dále.

Mnoho lidí má srdce uzavřená a potlačilo své potřeby podle toho, co se jim přihodilo v dětství. Pokud jsme třeba jako malí nechtěli jíst maso, a naši rodiče nás k tomu přesto nutili, protože „tělo to potřebuje“, protože „nás to posílí“
a podobně, pak jsme si museli částečně uzavřít srdce a svou potřebu neživit se masem. Děti jen málokdy chtějí samy od sebe škodit jiným živým tvorům.
Jestliže nemůžeme být tím, čím jsme hluboko uvnitř, nebo si myslíme, že musíme být jiní (případně že se musíme jinak chovat), uzavíráme se sami před sebou a nasazujeme si masku.

Abychom tedy pomohli ostatním zvýšit jejich vibrace, musíme začít u sebe. Někdy stačí i maličkosti, například úsměv nebo přátelské slovo.

Jakou moc má vizualizace? Mohou být přínosem i takzvané denní sny (byť jsou velmi krátké), které se vztahují k něčemu, co nám může navýšit osobní vibrace? Může mít třeba představa procházky po pláži stejný či srovnatelný účinek jako skutečná procházka po pláži?

Ano, denní snění nám také může pomoci cítit se lépe, a tím pádem nám pomáhá zvyšovat vibrace. Pokud si vědomě představujeme věci, které nám přinášejí radost, které se dotýkají našeho srdce a při nichž zažíváme něco krásného, ​pak ​naše vibrace stoupají. Je důležité si to ovšem nejen představovat, ale také to opravdu cítit. Čím více jsme schopni to procítit, tím je pravděpodobnější, že takovýto denní sen bude mít téměř stejné účinky, jako bychom situaci skutečně prožili. Z věcí, na něž myslíme, vznikají emoce a pocity, které následně určují naše vibrace.

Jaké jsou možnosti, rituály či „nástroje“ ke zvýšení vibrací určitých prostor/míst? Vztahuje se to také na místa, kde se setkává mnoho lidí
– například na třídy, obchody, kanceláře a podobně?

Každý prostor, každé místo, každý region mají své vlastní vědomí, a tím pádem svou vlastní energii. My lidé, jestliže se na takovém místě nacházíme, tuto energii spoluovlivňujeme. A čím více lidí je na jednom místě, tím více jej samozřejmě ovlivňují.

Jestliže se lidé někde shromáždí, vzniká v daném místě pole vědomí sestávající z energie, již mají tito lidé dohromady. Toto pole vědomí vzniká i tam, kde si toho lidé nejsou vědomi. Má ho každé město i každá vesnice – a toto pole má silný vliv na energii.

Pokud tedy chceme zvýšit energii nějakého konkrétního místa, měli bychom začít věnovat pozornost tomu, co vyzařujeme my sami. Co si v tom místě myslíme, co zde cítíme a děláme?

Mimoto můžeme požádat svůj duchovní tým, aby vyčistil daný prostor od všeho, co není ve prospěch všech zúčastněných.
Existuje samozřejmě mnoho různých metod. Amazonský šaman to rozhodně bude dělat jinak a použije k tomu jiné prostředky než mudrc z Indie, případně vy nebo já.

Sama preferuji tu nejjednodušší a nejpřímější cestu. Člověk by měl dělat to, co vnímá jako vhodné a správné.

Důležitý je přitom záměr, s nímž do toho jde. Osoba, která soustřeďuje své vědomí na navýšení vibrací, zaznamená mnohem větší účinky než ten, kdo ve vysokých vibracích pouze pobývá.

Jaké mají možnosti lidé, kteří žijí v místě s malou nebo žádnou přírodou (ve velkoměstě), a přitom s ní chtějí být v kontaktu? Existují nějaké druhy pokojových rostlin, které je v tom mohou podpořit, nebo je vhodné vytvořit si doma něco jako „koutek přírody“, v němž by se nacházelo vícero rostlin? Je třeba, aby tyto rostliny byly zasazeny do půdy (tedy žádná hydroponie a podobně)?

Pokud člověk nemá možnost dostat se do přímého kontaktu s přírodou, může si samozřejmě v bytě vybudovat svůj přírodní koutek. To znamená, že si zde vysadí skutečné rostliny, žádné umělé květiny, a tyto zasadí do hlíny. Je důležité, aby se rostlina cítila dobře. Jestliže se rostliny cítí dobře, podporují také energii v místnosti.

Pokud se vám to líbí, můžete si zde vystavit figurku trpaslíka nebo elfa. To vám pomůže neustále si mít na paměti, že na světě existují přírodní bytosti, i když je nutně nevidíme. Samozřejmě na mnoha místech, a zejména ve městech, už téměř žádné přírodní bytosti neexistují, neboť jsme jim zničili životní prostor.

Přesto je důležité, aby si i lidé ve městě uvědomovali, že tyto entity stále existují. Pokud si to uvědomujeme, přírodní bytosti to nejen vycítí, ale také my se automaticky začínáme chovat k přírodě láskyplněji, protože víme, že duši, a tím pádem i pocity, má nejen každá rostlina a každý kámen, ale také že se v přírodě ukrývají entity důležité pro rovnováhu Země – a tedy i pro nás.

Kromě „přírodních zákoutí“ se může každý člověk kdykoli napojit na srdce Země. Tímto způsobem se uzemní a naváže přímý kontakt se Zemí.

Jaký vliv mohou mít lidé v našem bezprostředním okolí, které vnímáme jako ty, kdo nás „stahují dolů“? Je dobré se jim vyhýbat nebo s nimi omezit kontakt? Jaké máme možnosti, pokud to není možné?

Pokud máme kolem sebe lidi, kteří nás „stahují dolů“, vibrace nám klesají, my se cítíme unavení nebo vystresovaní a ztrácíme energii. Někteří lidé z nás doslova vysávají energii. Není to nutně tak, že by to dělali vědomě a s negativními úmysly; spíše v sobě tito jedinci mají nějaký nedostatek, který se snaží kompenzovat.

Proto je důležité, abychom si všímali, jak se s kým cítíme, a distancovali se od těch, u nichž si uvědomujeme, že nám jejich společnost již neprospívá.
Pokud trávíme čas s někým, kdo nám není prospěšný a obírá nás o naši energii, začneme od takovéto osoby přejímat myšlenky nebo emoce, protože na nás mají vliv, a to se děje tím intenzivněji, čím méně jsme při síle.

Energetickými poli jiných lidí jsme ovlivňováni neustále. Stejně je tomu s polem kolektivním, ale pokud jsme ve své síle a disponujeme vysokými vibracemi, stává se nám to mnohem méně. Více si tedy uvědomujeme, že ne všechno, co si myslíme a cítíme, musí vždy pocházet od nás. Někdy jednoduše přejmeme něco od druhých, aniž bychom si toho všimli.

Pokud si uvědomíme, že jsme v kontaktu s někým, kdo nás obírá o naši energii, můžeme požádat svůj duchovní tým, aby se všechny vazby, které nás s touto osobou pojí a jež nám berou energii, přerušily nebo jednoduše odstranily, je-li to ve prospěch všech zúčastněných, a aby se díry v našem poli tímto způsobené zahojily, případně naplnily bezpodmínečnou láskou.

Pokud nelze zabránit pravidelnému setkávání s osobou, která na vás takto působí – například v práci – pak je třeba požádat vaše pomocníky, aby dané energetické pole – tělo, ducha a duši – očistily od cizích struktur a vytvořily vám ochranu. Pokud je to možné, opakovaně k těmto osobám vysílejte láskyplné myšlenky.

Do jaké míry je nutné zavírat oči před 3D realitou, abychom zůstali
v lásce?

Samozřejmě je snazší zůstat v lásce, pokud se 3D realitou příliš často nezabýváme. Ale nemyslím si, že to je řešení, protože právě 3D realita potřebuje naši lásku. Všichni si přejeme, aby také ona byla zdravější a harmoničtější. To se však může stát teprve tehdy, až to poznáme. Prvním krokem k uzdravení je totiž vždy poznání – že existuje něco, co ještě není v harmonii.

3D realita samozřejmě není vždy jen krásná a my se někdy s hrůzou ptáme, jak je možné, že něco takového vůbec existuje.

Pokud ostatní lidé dělají něco, čemu nerozumíme, protože nedokážeme pochopit určité negativní myšlenky a činy, pak si zkusme rozvzpomenout na to, že nesvětlo existuje jen proto, že je oddělené od lásky. A člověk může být oddělen od lásky, jestliže se oddělil od svého srdce. To však nenastane jen tak pro nic za nic. Vzniká, je-li člověk traumatizován a natolik se uzavře před svým srdcem, že už není schopen vnímat empatii a soucit.
Toto poznání nám může pomoci lépe měnit hněv na soucit.

Jakou radu bys dala lidem, kteří na jedné straně chtějí rozpoznat okolnosti (které je třeba změnit) a pozitivně je ovlivnit a současně chtějí zůstat v lásce? Jak by se měli vypořádat s pocity, jako je hněv, zlost, nespokojenost, strach či starosti, aby dosáhli zdravé a efektivní rovnováhy?

Cítíme-li, že jsme naštvaní, smutní nebo se bojíme, je důležité, abychom tyto emoce nejprve přijali a nepotlačovali je. Je důležité si připustit, že něco takového nyní cítíme. Přijetí nás zavede na úplně jinou úroveň než odpor vůči něčemu, co právě je.

Dále je důležité, abychom se pokusili svůj pohled změnit, podívali se na celou věc z vyšší perspektivy, a dostali se tak do jiných vibrací. Může nám pomoci, když si vzpomeneme, že nesvětelné bytosti jsou ve skutečnosti jen traumatizovány
a právě proto chtějí potlačit veškeré světlo na tomto světě. Mají před ním strach, protože jim připomíná, že ony samy nemohou zářit, neboť v sobě drží tolik traumat.

Samozřejmě bychom nikdy neměli zapomínat, že nakonec všechno dobře dopadne – bez ohledu na to, kdy skončí ona hra, která se zde právě hraje. Také bychom neměli zapomínat, že v každé situaci je skryto určité požehnání – i když to v dané chvíli nejsme schopni rozpoznat.

Vždy bychom měli jednat nejlépe, jak v rámci svého současného vědomí dovedeme. Jako lidé, kteří jsou bdělejší než mnoho jiných, neseme jistou odpovědnost.

Navzdory všem věcem, jež se dějí a jež nás někdy rozesmutňují nebo znepokojují, bychom se proto měli neustále snažit do světa vysílat světlo. K tomu je zapotřebí začít u sebe sama – jen tak můžeme najít cestu zpět k tomu, kým opravdu jsme.

Každé poznání, které prožijeme (a také pocítíme), nám proniká do buněk, a čím více do svého nitra integrujeme něco nového, tím lépe to pak můžeme předávat ostatním – a to takovým způsobem, že se se to k nim skutečně dostane a něco to v nich vyvolá.

Komentáře
Příspěvek blogu momentálně nemá žádné komentáře.