šťastný Nový rok

5. 1. 2021 11:49
kategorie:Stalo se to v době, kdy neviditelný démon uzavřel lidí v jejich domech. Každý se domníval, že démona zná, ale nikdo z lidí ho nikdy neviděl. Kdo se opovážil otevřít bránu svého domu, byl okamžitě potrestán smrtí. I malý Zvědavček seděl za zamčenou bránou svého domova a žalostně naříkal. Jeho babička se chystala na druhý svět, ale předtím mu ještě chtěla prozradit tajemství života. Zvědavček se tiše vykradl z domu a rozběhl se temným lesem, až dorazil k chaloupce své babičky. „Zvědavče,“ promluvila k němu, „naslouchej vždy svému vnitřnímu hlasu. Ochrání tě v životě před jakýmkoliv strachem. A nezapomínej na svou svobodu, jinak tě ovládne démon.“ Vzápětí vydechla naposledy. Zvědavček byl velmi smutný. Neslyšně se mu podařilo projít vesnicí až k jeho přátelům za uzamčenými dveřmi a rozpovídal se jim o kouzelných slovech své babičky. Ihned na to začali jeden po druhém vycházet ze svých domů a najednou jich bylo tolik, že se v ulicích roztančili, zpívali a smáli se. Nazlobená Smrt se odklidila z vesnice a navždy se z ní vytratil i démon.

Přejeme všem šťastný rok 2021
zdraví, lásku a odvahu pro nepřetržitá životodárná rozhodnutí.

ANCH BOOKS
Bolo to v čase, keď neviditeľný démon uzavrel ľudí v ich domoch. Každý si myslel, že démona pozná, ale nikto z ľudí ho nikdy nevidel. Kto sa opovážil otvoriť bránu svojho domu, bol okamžite potrestaný smrťou. Aj malý Zvedavček sedel za zamknutou bránou a žalostne plakal. Jeho stará mama sa práve chystala odísť na druhý svet, ale predtým mu ešte chcela prezradiť tajomstvo života. Zvedavček sa potichu vykradol z domu, rozbehol sa temným lesom, až dorazil k babičkinej chalúpke. „Zvedavček,“ povedala mu, „vždy počúvaj svoj vnútorný hlas. Ochráni ťa v živote pred akýmkoľvek strachom. A nezabúdaj, že si slobodná bytosť, inak ťa ovládne démon.“ Vzápätí vydýchla posledný raz. Zvedavček veľmi zosmutnel. Nečujne a nepozorovane sa mu podarilo prejsť dedinou až k priateľom zamknutým v ich domovoch. Zopakoval im zázračné slová starej mamy a oni hneď začali jeden po druhom vychádzať zo svojich príbytkov. Odrazu boli ulice plné a všetci sa roztancovali, spievali a smiali sa. Smrť sa nahnevane odpratala z dediny a navždy sa stratil aj démon.


Želáme všetkým šťastný rok 2021,
zdravie, lásku a dovahu pre kontinuálne životodárne rozhodnutia

ANCH BOOKS

Komentáře
Příspěvek blogu momentálně nemá žádné komentáře.