neposlušnost lásky

19. 4. 2022 11:41
kategorie:

Mnozí vnímaví a probuzení jedinci, kteří se již nějakým způsobem podílejí na vytváření nové reality, cítí, že světla na Zemi rychle přibývá navzdory stupňujícím se chaotickým aktivitám negativních sil. Lidská těla, jejich emoce a mozkovou činnost ovlivňují nejrůznější faktory — různá odhalení na kolektivní 3D úrovni, anebo zvyšující se působení Slunce ve vesmíru. Tyto tzv. „Sun-flares“ (= Solar flares neboli sluneční erupce) ovlivňují zemskou magnetosféru. Pokud jsou mozkové buňky člověka vystaveny stále intenzivnějším magnetickým vlivům způsobených stupňující se intenzitou slunečních erupcí, narůstá i naše mozková aktivita. Neurony se mezi sebou rychleji propojují a aktivují se dříve nevyužívané oblasti mozku. (Člověk v současnosti využívá v průměru pouze 5 až 10 % celkové mozkové kapacity.) Jednoduše řečeno — jsme-li současně vědomě ustáleni ve svém srdci a napojíme-li se celou svou bytostí na vzestupné vlny kvantového pole, vede to k postupnému rozšiřování našeho vědomí.
 
Stále více „spáčů“ se probouzí. Stále více lidí si postupně uvědomuje, že žijeme v neuvěřitelné iluzi, v neobyčejném klamu, uprostřed zavádějících či protichůdných informací, a že tento proces odkrývání se nezastavuje na 3D úrovni, nýbrž pokračuje hluboko do jemnohmotných sfér a minulosti Země. Patrně to cítíte sami a Christina ve své knize potvrzuje, že kritického množství „probuzených“, jež umožní změny na Zemi, jsme jako lidstvo již dosáhli. Ti, kteří vše vnímají zřetelněji, však ještě nejsou jednotní. V této chvíli je jedním z nejdůležitějších úkolů všech „probuzených“, abychom se vzájemně propojili, v této době průlomu do nové reality zanechali druhoplánových rozporů nebo nedorozumění, a zaměřili se na cíl, který je nám společný — vytvoření nové společnosti založené na kvalitách srdce: na lásce.
Komentáře
Příspěvek blogu momentálně nemá žádné komentáře.