Vyslobodenie z matrixu

28. 4. 2021 10:56
kategorie:
Zdá sa, že sa dostávame na vrchol aktuálneho vývoja. A z vrcholu zvykne byť dobrý výhľad. Oblaky, ktoré ešte zastierajú pohľad, sa každým dňom viac rozptyľujú a obraz je čoraz zreteľnejší a detailnejší.
 
Ak chceme vytvoriť nový spôsob spolužitia, mali by sme si tento detailný pohľad „dopriať“. Ako inak môžeme zmeniť niečo, čo nepoznáme alebo vôbec ani nevieme, že to existuje? Ako vyliečiť neduh, keď nepoznáme diagnózu?
 
Nestačí si nasadiť ružové okuliare. Pozrime sa bližšie na situácie a javy, ktoré chceme zmeniť, ale nenechajme sa vtiahnuť do frekvencií hodnotenia. To by v nás znovu len posilnilo energie odporu a boja a presne to sú tie najsilnejšie energetické putá, ktoré nás zväzujú a umožňujú tak iným aby nami manipulovali.
 
Keď vedome kráčame dňom, naskytuje sa nám veľa príležitostí vnímať okolnosti, ktoré v nás vyvolávajú nespokojnosť, vyvádzajú nás z rovnováhy a nie sú v prospech života. V minulých príspevkoch sme uviedli niekoľko možností, ako takýmto situáciám čeliť. Tu spomeniem Thovtovu metódu duality. Môžete si o nej prečítať vo viacerých knihách od Kerstin Simoné.
 
Pokúste sa teda konkrétnu situáciu, do ktorej ste zapojení alebo ju pozorujete — napríklad obavy z infekcie alebo z „nariadení“ —vnímať všetkými zmyslami a čo najviac ju precítiť. Stráňte sa však pritom akéhokoľvek posudzovania. Vaše duchovné energetické pole musí zostať neutrálne. Všetko je totiž rovno-cenné a všetko má svoje opodstatnenie —  aj negatívna polarita. Akonáhle precítite pozorovanú negatívnu situáciu, začnite ju napĺňat pocitom dokonalosti. Potom si uvedomte opačný „pozitívny“ pól a  predstavte si situáciu už ako vyliečenú — dôvera v samoregeneratívnu schopnosť vlastného tela, suverenita, radosť, sebaláska a tým aj láska k druhým. Vcíťte sa čo najviac do tohto stavu a neustále pritom dvíhajte svoje frekvencie na najvyššiu možnú emočnú úroveň. Potom si znovu si zvedomte „negatívny“ pól danej situácie a zistíte, či aj naďalej vo vás vyvoláva nepríjemné pocity. Ak áno, opakujte tento proces dovtedy, pokiaľ sa necítite harmonicky a vyvážene, teda pokiaľ ide o konkrétnu situáciu, s ktorou ste pracovali — neutrálne. Je to práca s emočným kyvadlom s cieľom ustáliť sa v neutrálnej polohe, ktorá vám umožní vnímať vec z nadhľadu, z vyššej frekvenčnej úrovne.
 
Zharmonizujú sa nielen vaše frekvencie ale vložili ste tým do kolektívneho poľa a poľa Zeme radostné a láskyplné energie. Keď to bude prevádzať dostatočný počet ľudí a často, podstatne tým urýchlime proces očisty planéty a vlastných energií.
Možno sa vám javí tento proces ako zdĺhavý, ale v skutočnosti prebehne v zlomkoch sekundy.
Vyskúšajte to. 
Nepotrebujeme sa niečo učiť odznovu. Všetko už v sebe máme. Potrebujeme si len spomenúť, že sme dokonalé bytosti. Prebudiť sa z narkózy.
 
Potrebujeme znovu v sebe odhaliť vlastnú suverenitu a stvoriteľskú silu. Existujú totiž minimálne dve reality: Vedomé pole, ktoré tvoríme pomocou energie nášho srdca a realita, ktorá na nás vplýva z vonku. Asi každý pozná pocity radosti a šťastia, ktoré dokážeme vytvoriť aj bez akéhokoľvek vonkajšieho impulzu. Jednoducho len vďaka zdrojovej energii prameniacej z nášho srdca. Vonkajšia realita, ktorú vnímame je manipulovaná. Je to neustále a všadeprítomné ovplyvňovanie našej mysle a v prípade, že sa nepozorujeme, sme týmito spoločenskými vzorcami nepretržite riadení. Toto ovplyvňovanie prebieha na nevedomej a podvedomej úrovni. Každý úkon, ktorý počas dňa robíme podlieha tomuto vonkajšiemu programu riadenia mysle, ktorý sme v priebehu tisícročí prijali za svoj. Zároveň sme v sebe utlmili schopnosť rozlišovať. Tieto programy však nepatria k našej božskej podstate a teraz nastal čas, aby sme si matrix, v ktorom žijeme, uvedomili a začať žiť a konať z našej pôvodnej zdrojovej stvoriteľskej sily.
 
Len z toho dôvodu sme si kedysi naplánovali toto veľkolepé a búrlivé vyvrcholenie tejto časovej línie. Lebo v konečnom dôsledku sa utláčanie a manipulácia nedeje bezdôvodne.  Keď sa zahľadíme do vlastného vnútra zistíme, že tieto vzorce – energie ovládania druhých, obmedzovania slobody iných, – máme v sebe, rezonujeme s nimi a preto sme potrebovali presne toto zažiť — aby sme precitli. Suverenita sa začína vo vnútri každého z nás.
 
Pripájam prekrásnu modlitbu, vlastne návod starých Aztékov, ktorý vám môže poslúžiť ako impulz k uvedomeniu si vlastných vnútorných programov. Pretože tie nás udržujú v ilúzii tohto matrixu.
 
Z aztéckeho textu v jazyku Nahuatl zo 7. storočia.
 
Oslobodzujem mojich rodičov od pocitu, že u mňa zlyhali.
 
Oslobodzujem moje deti od nároku, že musia žiť tak, aby som mohol byť na ne hrdý.
 
Nech sa uberajú cestou radosti svojho srdca.
Nech nasledujú svoju intuíciu a uskutočnia tak svoje sny.
 
Môjho partnera zbavujem záväzku, aby bol doplnkom mojej celistvosti.
Nič mi nechýba, neustále sa učím spolu so všetkými bytosťami.
 
Ďakujem mojim starým rodičom a predkom, ktorí sa stretli, aby som dnes mohol dýchať život.
 
Oslobodzujem ich od minulých nezdarov a nedokončených túžob s vedomím, že urobili, čo bolo v ich silách, aby mohli čo najlepším spôsobom niesť okolnosti ich života.
 
Ctím si ich, milujem ich a uznávam ich ako slobodné bytosti bez akejkoľvek viny.
 
Obnažujem svoju dušu pred ich očami, a preto vedia, že nič viac neskrývam ani nedlhujem,
okrem vernosti k sebe samému a svojej vlastnej existencii tým, že sa riadim múdrosťou svojho srdca.
 
Plním svoj životný plán bez súhlasného postoja voči mojej rodine.
 
Viem, že za môj pokoj a šťastie som zodpovedný sám.
 
Vzdávam sa úlohy spasiteľa či záchrancu, ktorý zjednocuje alebo napĺňa očakávania ostatných.
 
Učím sa prostredníctvom lásky a len prostredníctvom lásky. Ctím tak svoju podstatu a prospievam tak svojmu bytiu a jeho prejavom, aj keď ma iní možno nechápu.
 
Ja si rozumiem, lebo len ja žijem a prežívam môj príbeh.
 
Pretože sa poznám, viem, kto som, čo cítim, čo robím a prečo to robím.
 
Ctím sa, milujem sa, a prijímam sa bez viny.
 
Ctím ťa, milujem ťa, a prijímam ťa bez viny.
 
Ctím božstvo v sebe i v tebe.
 
Sme slobodní...


ingrid
 

©ANCH BOOKS
Článok môžete zdieľať so zverejnením odkazu

 
Komentáře
Příspěvek blogu momentálně nemá žádné komentáře.