Osvobození z matrixu

28. 4. 2021 10:38
kategorie:


Zdá se, že dosahujeme vrcholu současného vývoje. A z vrcholu je dobrý výhled. Mraky, jež náš pohled ještě zastiňují, ruší každým dnem méně, obraz se pročišťuje, je stále jasnější a detailnější.
 
Chceme-li vytvořit nový způsob společného života, měli bychom si tento pohled zblízka „dopřát“. Jak jinak můžeme změnit něco, co přehlížíme, nebo o čem ani nevíme, že to existuje? Jak vyléčit neduh, neznáme-li diagnózu?
 
Nestačí si nasadit růžové brýle. Podívejme se blíže na situace a jevy, jež chceme změnit, ale nenechejme se vtáhnout do frekvence hodnocení. To by v nás pouze posílilo energie odporu a boje, a právě to jsou ta nejsilnější energetická pouta, která nás svazují, ba umožňují jiným, aby námi manipulovali.
 
Jestliže vědomě kráčíme svým dnem, máme mnoho příležitostí vnímat okolnosti, jež v nás vyvolávají nespokojenost, vyvádějí nás z rovnováhy a neprospívají životu. V minulých příspěvcích jsme uvedli několik způsobů, jak takovým situacím čelit. Zde se zmíním o Thovtově metodě duality. Můžete si o tom přečíst v několika knihách Kerstin Simoné.
 
Snažte se tedy vnímat konkrétní situaci, jíž se účastníte či kterou pozorujete — například strach z infekce nebo z „nařízení“ —, všemi smysly a co nejvíce ji v sobě prožít. Zdržte se však jakýchkoliv soudů. Vaše duchovní energetické pole musí zůstat neutrální. Všechno je totiž rovno-cenné a vše má své opodstatnění — i záporná polarita. Jakmile pocítíte pozorovanou negativní situaci jako nelibou, začněte ji naplňovat pocitem dokonalosti. Pak si uvědomte opačný „pozitivní“ pól a představte si tutéž situaci jako uzdravenou — například jako důvěru v sebe-regenerační schopnost svého těla, vlastní suverenitu, radost, sebelásku, a tím i lásku k druhým. Vžijte se co nejvíce do tohoto stavu a neustále zvyšujte své vibrace na nejvyšší možnou emoční úroveň. Poté si opět uvědomte „negativní“ pól dané situace a zjistěte, zda ve vás i nadále vyvolává nepříjemné pocity. Pokud ano, opakujte tento postup, dokud se nebudete cítit harmonicky a vyrovnaně. Tedy neutrálně – v souvislosti s konkrétní situací, s níž jste pracovali. Je to práce s emočním kyvadlem, s cílem ustálit se v neutrální poloze, která vám umožní vnímat věci z nadhledu, z vyšší frekvenční úrovně.
 
Nejenom že se tím zharmonizují vaše frekvence, ale rovněž jste do kolektivního a zemského pole vložili radostné a láskyplné energie. Když to bude dělat dostatečný počet lidí a dostatečně často, výrazně urychlíme proces očisty planety a našich vlastních energií.
Tento proces se vám může zdát zdlouhavý, ve skutečnosti však proběhne během zlomků sekundy. Zkuste to.


 

 
Nemusíme se nic učit znovu. Vše je již v nás. Jen je potřeba si uvědomit, že jsme dokonalé bytosti. Probudit se z narkózy.
 
Je nezbytné v sobě opět objevit svoji vlastní suverenitu a tvůrčí sílu. Existují totiž přinejmenším dvě reality: vědomé pole, jež vytváříme prostřednictvím energie našeho srdce; a realita, která na nás působí zvenčí. Asi každý zná pocity radosti a štěstí, jež si můžeme vytvořit bez jakéhokoliv vnějšího podnětu. Jednoduše díky zdrojové energii vycházející z našeho srdce. Vnější realita, kterou vnímáme, je manipulována. Je to neustálý a všudypřítomný vliv na naši mysl; a pokud tomu nevěnujeme pozornost, jsme těmito sociálními vzorci neustále ovládáni. Toto ovlivňování probíhá na nevědomé a podvědomé úrovni. Každý úkon, který během dne provádíme, je řízen vnějším programem kontroly mysli, jejž jsme v průběhu tisíciletí přijali za svůj. Zároveň jsme v sobě utlumili schopnost rozlišovat. Tyto programy však nepatří k naší božské podstatě; a nyní nastal čas, abychom si matrix, v němž žijeme, uvědomili a začali žít i konat ze své původní zdrojové tvůrčí síly.
 
Jen z tohoto důvodu jsme si kdysi naplánovali velkolepé a bouřlivé vyvrcholení této časové linie, které nyní zažíváme. Jelikož k útlaku a manipulaci dochází z nějakého důvodu. Pohlédneme-li do svého nitra, zjistíme, že ony vzorce — ovládání druhých, omezování svobody druhých — s námi resonují, máme je v sobě, a proto jsme potřebovali zažít právě to, co nyní probíhá, abychom se znovu probudili. Suverenita začíná uvnitř každého z nás.
 
Připojuji krásnou modlitbu — je to vlastně návod moudrých Aztéků; může vám posloužit jako podnět k uvědomění si svých vnitřních programů. Ty nás totiž udržují v iluzi tohoto matrixu.
 
Z aztéckého textu ze 7. století v jazyce nahuatl.
 
Osvobozuji své rodiče pocitu, že u mě selhali.
 
Zbavuji své děti nároku, že musí žít tak, abych na ně mohl být hrdý.
 
Ať jdou cestou radosti svého srdce.
Ať následují svoji intuici a uskuteční své sny.
 
Zprošťuji svého partnera závazku, aby byl doplňkem mé celistvosti.
Nic mi nechybí, stále se učím spolu se všemi bytostmi.
 
Děkuji svým prarodičům a předkům, že se setkali, abych dnes mohl dýchat život.
 
Osvobozuji je od minulých nezdarů a nedokončených přání s vědomím, že učinili vše pro to, aby co nejlépe nesli okolnosti svých životů.
 
Ctím je, miluji je a uznávám je jako bytosti svobodné od veškeré viny.
 
Obnažuji před jejich očima svoji duši, a proto vědí, že ničeho více neskrývám ani nedlužím,
jedině věrnost sám sobě a své existenci tím, že následuji moudrost svého srdce.
 
Plním svůj životní plán bez závislého postoje ke své rodině.
 
Vím, že za svůj klid a za své štěstí jsem zodpovědný jen já sám / já sama.
 
Zříkám se role spasitele či záchrance — toho, kdo sjednocuje nebo naplňuje očekávání ostatních.
 
Učím se skrze lásku, pouze skrze lásku. Ctím tak svoji podstatu a prospívám své bytosti i jejím projevům, ačkoliv mě jiní možná nechápou.
 
Já si rozumím, neboť pouze já žiji a prožívám svůj příběh.
 
Jelikož se znám, vím, kdo jsem, co cítím, co dělám a proč to dělám.
 
Ctím se, miluji se a uznávám, že jsem bez viny.
 
Ctím tě, miluji tě a uznávám, že jsi bez viny.
 
Ctím Božství v sobě i v tobě.
 
Jsme svobodní...


ingrid


©ANCH BOOKS
Článek můžete sdílet se zveřejněním odkazu

 
Komentáře
Příspěvek blogu momentálně nemá žádné komentáře.