NESARA a GESARA: Zlatý věk globálního míru a bohatství

22. 4. 2020 12:38
kategorie:
Sféra vlivu většiny z nás zahrnuje zdánlivě „jen“ nás samé a naše nejbližší okolí. Mnozí jsme si však už ověřili univerzální fakt, že vnější hmotnou skutečnost vytváříme svým vědomím. Máme tedy v sobě neomezený potenciál, díky němuž můžeme svými myšlenkami a každodenním jednáním tvořit kolektivní realitu, v jaké si přejeme žít.

Jako příspěvek k radostnému tvoření nové budoucnosti založené na láskyplných vztazích přinášíme v tomto newslettru několik alternativních informací k pozadí aktuální situace. Sestavila je německá autorka Anna Maria August.
Ingrid Modory


NESARA a GESARA: Zlatý věk globálního míru a bohatství
Mezi lidmi v současnosti existují dva hlavní názorové proudy. Většina věří tomu, že musíme čelit celosvětové pandemii, a proto je k jejímu potlačení nutné použít mimořádné, byť velmi nepříjemné prostředky, ať již se jedná o drastické zásahy do svobod jednotlivce, zaškrcení všech společenských aktivit, zákazy valné většiny lidských kontaktů, radikální omezení vycházení, zákazy nájezdů na obchody a (polo)prázdné regály, zákazy koncertů, sportovních představení, soukromých návštěv atd. Tato skupina lidí sice považuje opatření znepokojených vlád za přísná, ale podle jejich názoru fakticky nutná, aby se zabránilo nákaze a šíření viru. V jiném případě, by – z pohledu této části obyvatel – mohly zemřít miliony, ba miliardy lidí. Myslí si, že pandemii zvládneme, nemoc porazíme a vše bude zase jako dříve.

Je covid-19 skutečně pandemie aneb Co se odehrává za kulisami?
Jiní však považují infekční onemocnění covid-19 způsobené koronavirem a s tím související tvrdá opatření, jež mají sloužit k údajnému potlačení této nemoci, za mimořádně přehnanou mediální show. Podstatná část z nich se přitom odvolává na renomované lékaře, specialisty na infekční choroby a virology, kteří se proti mediálnímu šíření strachu a paniky z viru již otevřeně vyjádřili. Mezi tyto experty patří (v Německu) například doktor Wolfgang Wodarg, specialista na plicní a infekční choroby, odborník WHO (=Světová zdravotnická organizace) a bývalý poslanec německého parlamentu i Rady Evropy, nebo třeba profesor Sucharit Bhakdi, vynikající osobnost v oblasti infekční epidemiologie s bohatými zkušenosti z práce v terénu.
Proč by se ale vlády na celém světě v boji proti údajné pandemii snažily radikálně omezovat pohyb občanů a nekompromisně přiškrcovaly ekonomiku, která již tak úpí pod enormními dluhy? U zemí, jež byly citelně zasaženy finanční krizí z roku 2008, mohou přece tyto drastické zásahy – jak ostatně někteří předpovídají – vést k absolutní recesi, a dokonce i k totálnímu krachu! Podle mnohých však může být třeštění kolem koronaviru vítanou příležitostí (takzvanou „černou labutí“), jak se zbavit starého, nevyléčitelně nemocného systému a začít od nuly s novým konceptem.
Strach z infekce (otázku jejího skutečného nebezpečí teď ponecháme stranou) nutí lidstvo na celém světě k poslušnosti. Občané dobrovolně zůstávají ve svých příbytcích, nekladou žádný odpor, nevycházejí protestovat do ulic a namísto toho si dělají křeččí zásoby (toaletní papír na jednom z prvních míst!), aby mohli týdny či měsíce přežívat ve vynucené izolaci. Lidé si tak ani nepovšimnou, že se ve společnosti odehrává cosi velmi závažného, o čemž se však veřejnoprávní televize a další ochotně spolupracující média, která v absurdní jednotě a shodě referují o „smrtící“ epidemii, rozhodně zmiňovat nebudou. Zůstanou-li všichni poslušně doma, může se mezitím „venku“ odehrát mnoho podstatných věcí; může být například odstraněn starý systém a nainstalován nový. Lidé se tak jednoho krásného dne probudí a zjistí, že se nacházejí ve zcela novém systému – v novém světovém řádu?

Instaluje se právě nový světový řád?
V historii lidstva nezřídka docházelo k tomu, že se prakticky přes noc změnil celý systém. Obvykle se tak stávalo násilnou formou a „zdola“ – jako příklad uveďme francouzskou revoluci. Nicméně podobné události nastaly také při komunistických převratech v Číně, Rusku nebo Kambodži. Někdy došlo naopak ke změně „shora“. Opakovaně se to stávalo v Římské říši po intronizaci nového císaře, který si obvykle upravoval systém vládnutí k obrazu svému. Můžeme zmínit i Německo po druhé světové válce, kdy po skončení tuhých bojů s kobercovými nálety Spojenci zadrželi valnou většinu tehdejší vládní garnitury a postavili tyto vedoucí činitele státu před soud, kde padaly i rozsudky smrti. Za poměrně krátkou dobu se pak vynořilo zcela jiné, rozdělené Německo s kapitalistickou západní částí a socialisticko-komunistickým východem a toto rozdělení za zbrusu nových podmínek i fungovalo. O poválečném světovém pořádku rozhodli Spojenci na konferenci v Jaltě v únoru 1945, a stalo se tak prakticky ze dne na den. Taková změna je tedy realizovatelná a historicky ověřená.

 V současné době jsou městské ulice v Evropě i v dalších částech světa doslova jako po vymření, vládne v nich hrobové ticho a stovky milionů lidí jsou uzavřeny v dobrovolném domácím vězení. Nezačíná se tak naplňovat neblahý zlovolný scénář?
Vše se zastavilo. Na ulicích nevidíme uvolněné relaxující chodce; restaurace, kina a bary jsou mimo provozu a téměř vše bylo uzavřeno. Metrem, tramvají nebo autobusy jezdí jen zlomek obvyklých cestujících. Lidé ve spěchu maximálně zamíří pouze do supermarketů, aby tam nakoupili nejnutnější věci. U mnohých z nich budou ale bankovní karta i peněženka zanedlouho prázdné.
Mnozí propadnou zoufalství. Malé a střední firmy se v důsledku vleklých zákazů a uzávěr ocitnou na pokraji bankrotu. Čekají je týdny, či dokonce měsíce bez příjmů, zatímco výdaje musí být hrazeny i v dobách pandemie. Něco takového není možné vydržet. A zmíněné podniky mají pochopitelně statisíce, ba miliony pracovníků, kterým bezprostředně hrozí nezaměstnanost a závislost na hubených sociálních dávkách. Tato situace pochopitelně negativně ovlivní také spotřebu. Protože se s výraznými problémy budou potýkat i velké podniky, lze důvodně pochybovat o tom, že se vytvoří nová pracovní místa pro ty, kteří měli smůlu a přišli o práci. Tíživá chudoba zasáhne velkou část společnosti. Občané nebudou moci splácet své závazky. V takové situaci lidé začnou doufat, že se objeví zachránce, který vytáhne káru z bahna a vše se obrátí k lepšímu. Jakápak to bude cesta? Pro kterou z možností se členové vlády rozhodnou? Mají už v zásuvkách svých psacích stolů k dispozici konkrétní plány? A jsou snad již noví mocní připraveni ve startovních pozicích? A když pak konečně budeme smět vyjít na ulici, vstoupíme do „nového světa“?
Ano!, domnívají se mnozí. Zásadní otázkou však je, jaký bude tento očekávaný „nový svět“?
 Někteří se obávají vzniku bezohledné diktatury, která pod rouškou „záchrany“ občanů podnikne jakékoliv opatření, jež ji udrží u moci, jako například znárodňování bank a firem, rozsáhlé vyvlastňování i celoplošné represivní kroky, aby tak nastolila režim, který bude zahrnovat to nejhorší z bývalého Sovětského svazu i dnešní Evropské unie. Faktická moc by byla v rukou globálních koncernů a my občané bychom byli všemožně kontrolováni a sledováni, zda jsme dostatečně poslušní a konformní. Inspirace ze zahraničí se ostatně nabízí – něco podobného již bylo zavedeno v několika městech v Číně. Hlavními znaky tohoto režimu jsou štědré benefity pro poslušné loutky a brutální tresty pro vzpurné rebely. Kdo se nezařadí, je vyřazen a odstraněn. Cílem je vytvoření dokonale průhledného, „skleněného“ člověka v radostné éře digitálního komunismu.
Jiní však očekávají příchod skutečného zlatého věku a vidí četné příznaky toho, že bude vytvořen úplně nový systém, jenž se dokáže vyvarovat chyb toho starého. Tento nový systém pochopitelně nebude založen na penězích, které vytvářejí banky prostřednictvím úvěrů bez řádného krytí. Bude se jednat o nový světový řád svobody lidstva.
Je něco takového sice krásný, ale naivní sen?

NESARA – zcela nový ekonomický a finanční systém pro USA
Kdo vůbec něco ví o termínech NESARA a GESARA, bude teď možná vrtět hlavou a považovat to za pohádku, případně fantazie „konspiračních teoretiků“. Pro vysvětlení použijeme informace z jistého německého serveru, který sice považuje NESARU za internetový hoax, zároveň ji však výstižně definuje:
NESARA chce především radikálně zreformovat peněžní systém a uvést do oběhu enormní sumy peněz, které jsou dosud spravovány obskurními trusty, čímž by každý občan této platy mohl disponovat šestimístnými částkami v dolarech. Došlo by k anulování všech dluhů, americký centrální bankovní systém FED (=Federální rezervní systém=Federal Reserve System) by byl nahrazen novým bankovním systémem a americká měna by na rozdíl od současnosti byla kryta cennými kovy. Zrušilo by se ministerstvo financí a namísto toho by byla zavedena daň z přidané hodnoty na veškeré luxusní zboží, z níž by se hradil provoz nezbytných úřadů. Dosavadní vlády by musely podat demisi a do 120 dnů by se konaly nové volby. Konflikty mezi státy včetně válek by byly navždy ukončeny, aby tak mohlo dojít ke skutečnému novému začátku.
Dalšími konsekvencemi programu NESARA by byly i významné změny (pokud by k nim již nedošlo zrušením bankovního systému FED), které jsou faktickými ideály konspiračních teoretiků:
 •   obnovení americké ústavy
 •   nástup nové medicíny, která se zásadně liší od současného západního typu, ovládaného     farmaceutickými koncerny a lobbisty
 •   zavedení/využití strojů na volnou energii — například auto na vodu
 •   obnovení zvykového práva
 •   globální sbratření všech lidí
 •   transcendentální spiritualita pro všechny atd.
Německý server, z nějž jsem citoval, si však evidentně nepovšiml stejnojmenného hesla (=NESARA) na anglické Wikipedii, kde se můžeme dočíst:

NESARA (=National Economic Security and Recovery Act) byl soubor navrhovaných ekonomických reforem z devadesátých let 20. století, jejichž autorem byl americký filozof Harvey Francis Barnard. Barnard tvrdil, že jeho návrhy vycházející ze zavedení bimetalové měny (=hodnota měnové jednotky může být vyjádřena určitým množstvím zlata nebo určitým množstvím stříbra, přičemž poměr těchto dvou kovů je stanoven zákonem), zrušení úroků pro zajištěné půjčky a nahrazení daně z příjmu národní daní z obratu, povedou k nulové inflaci a stabilní ekonomice. Jeho návrhy nicméně nebyly nikdy projednány americkým Kongresem.
H. F. Barnard absolvoval studium systémové filozofie na univerzitě ve státě Louisiana a zabýval se technickým poradenstvím a výukou. Svoje návrhy vytvářel na sklonku osmdesátých a na počátku devadesátých let minulého století. V roce 1996 vydal knihu s názvem Draining the Swamp: Monetary and Fiscal Policy Reform (=„Vysoušení bažin: měnová a fiskální politická reforma“) a tisíc exemplářů publikace zaslal členům Kongresu s přesvědčením, že jeho záslužná práce bude oceněna a jeho návrhy se dočkají rychlého zpracování a schválení. Na základě teorie, že dluhy jsou hospodářským faktorem číslo jedna a úroky (úroky z úroků) představují „morální zlo“ a jsou důvodem dlužního nevolnic tví, podnikl Barnard na sklonku 20. století několik dalších pokusů, aby obrátil pozornost na palčivé problémy, které odhalil v americkém hospodářství, a na své návrhy ekonomického ozdravení. Když se mu to nepodařilo, rozhodl se v roce 2000 zpřístupnit své návrhy občanům na internetu. V roce 2001 založil Institut NESARA a v roce 2005 publikoval druhé vydání své knihy o tomto programu. 

Zajímavé je, že formulaci „Draining the Swamp“ neboli „vysušit bažinu“ použil ve své předvolební kampani současný americký prezident Donald Trump, který rovněž zmínil některé aspekty a argumenty z Barnardovy knihy. „Bimetalová měna“ totiž neznamená nic jiného než zavedení peněz krytých skutečnými vnitřními hodnotami, cennými kovy, a tedy zlatem či stříbrem. „Vnitřní hodnota“ znamená, že tato měna je nositelem plné hodnoty materiálu těchto kovů a není pouhým papírem za několik pár haléřů, jež mohou být kdykoliv prohlášeny za bezcenný starý papír.
Krytí peněz cennými k
ovy ovšem ve svých důsledcích znamená, že se hospodářská moc znovu vrátí do rukou lidí. Zlato a stříbro si nemůžeme jen tak libovolně „natisknout“, jako je tomu se současnými penězi: nejprve napumpovat ekonomiky na explozivní růst jako nafukovací halu, abychom pak čerstvě natištěné peníze z ničeho (=takzvané fiat–peníze) „půjčili“ hospodářství, a tím zabránili tomu, aby z nafouknuté konstrukce neunikal vzduch. A takhle to pokračuje, dokud nebude hala naskrz děravá a nezačne z ní pod stále větším a větším tlakem pumpovaný vzduch s kvílením unikat – a dokud tato bublina zcela nepraskne. Pak se doslova rozpustí ve vzduchu enormní množství peněz. Říká se tomu hyperinflace.
Důsledkem jsou vyvlastnění a zotročení lidé na celé planetě, kteří byli připraveni o plody své práce.
Trusty a fondy, v nichž si moce
nské a ekonomické elity uložily své tímto způsobem získané bezpočetné miliardy, však na rozdíl od lidí nejsou nikdy vydány napospas extrémní bídě. Jejich představitelé velmi dobře vědí, jak se věci mají, a proto již odedávna bezpečně investují do toho, co má hodnotu a co jim po každém krachu multiplikuje další čerstvé peníze.
 Jak se program NESARA vyvíjel dál?
Postupem času se na internetu seznámilo s Barnardovými tezemi a návrhy stále více lidí, kteří pochopili jejich brizanci a skrytý potenciál — navrátit lidem svobodu a suverenitu. Barnardovými myšlenkami se intenzivně zabývala známá postava webové scény vystupující pod pseudonymem Holubice jedinosti (Dove of Oneness), vlastním jménem Shaini Candace Goodwin, které média dala přezdívku Královna kyberprostoru (=Cyberqueen).
Podle tvrzení této dámy (zdroj je na jejích webových stránkách) měl být údajně v březnu 2000 na tajném zasedání amerického Kongresu schválen zákon inspirovaný Barnardovými návrhy ekonomických a finančních reforem a měl jej následně podepsat i tehdejší prezident Bill Clinton. Zákon měl nabýt účinnosti 11. září 2001 v 10.00 hod. dopoledne, což se vzhledem ke známým událostem pochopitelně nestalo. Od tohoto dne se pak o této skutečnosti striktně mlčelo. Paní Goodwin zmiňuje skupinu mužů, přezdívanou Bílí rytíři, kteří se i přes masivní odpor prezidenta G. W. Bushe (nastoupil do funkce v lednu 2001) snažili program NESARA uskutečnit. V této skupině je i několik osob ve vysokých armádních funkcích. Tato informace si každopádně zaslouží pozornost, neboť i v okolí současného prezidenta Trumpa se pohybují vlastenečtí vojáci (=patriots), kteří mu nabízejí své služby pro „vysušení bažin“ a osvobození Ameriky z pařátů globalizace a totalitního komunismu. Poslem zpráv z této sféry má být jistý QAnon (=výslovnost: [kjú ænon]) mysteriózní zdroj informací, který má ovšem evidentně přístup k materiálu nejvyššího stupně utajení. QAnon se obrací na lidi na celém světě krátce formulovanými předpovědi, které jsou do jisté míry zakódovány. A je zřejmé i to, že QAnon spolu s ostatními Anons (=Anonymus) pochází z vrchních pater americké armády.

GESARA neboli globální NESARA
V novém tisíciletí se Barnardovy myšlenky a návrhy staly předmětem zájmu mnoha zvídavých lidí, probíhají o nich diskuse na internetu a jsou i dále dotvářeny a rozvíjeny, a to zpravidla v celosvětovém – tedy globálním měřítku, čemuž odpovídá i mírně upravený název GESARA (=Global Economic Security and Reform Act).
Promyšlená a prakticky rozvinutá ideje ušlechtilého systému, který osvobodí celý svět z područí nadnárodních koncernů, finančních úřadů, daní, úroků a dluhů i ze spárů obřích miliardových trustů, je mezi lidmi nejrůznějších myšlenkových směrů stále populárnější. Jsou mezi nimi stoupenci galaktické aliance s mimozemšťany, již pomáhají Zemi, ale také ostřílení představitelé vojenských tajných služeb, kteří disponují patřičnou tvrdostí a pravděpodobně i osoby z Bílého domu a anonymové z okolí prezidenta Trumpa.
Na webu je možné vyhledat poměrně dlouhou videonahrávku zaměřenou na duchovní motivy programu GESARA a jeho cíle.
Dvacet nejdůležitějších bodů programu GESARA:
 1.  Zrušení všech dluhů z hypoték, kreditních karet a úvěrů z důvodů ilegálních kriminálních aktivit bank a loutkových vlád. Mnozí to označují za „jubileum“ neboli kompletní odpuštění všech dluhů.
 2.  Zrušení daně z příjmu.
 3.  Zrušení IRS (=Internal Revenue Service=centrální americký daňový úřad). Pracovníci úřadu přejdou do služeb nově vytvořeného oddělení pro národní daň z obratu spadajícího pod ministerstvo financí.
 4.  Vláda bude moci vybírat pouze paušální (17%) DPH. Potraviny a léky nebudou zdaněny, stejně jako například staré nemovitosti.
 5.  Navýšení důchodů pro seniory.
 6.  Důsledné uplatňování ústavních práv všemi soudy.
 7.  Obnovení původního návrhu zákona o používání šlechtických titulů.
 8.  Uspořádání nových prezidentských voleb a voleb do Kongresu ve lhůtě 120 dnů od vyhlášení platnosti programu GESARA.
 9.  Dohled nad průběhem voleb a jejich ochrana před ilegálními aktivitami zájmových skupin.
 10.  Vytvoření nové americké měny kryté zlatem, stříbrem a platinou. Tím se oddluží bankrot USA, k němuž došlo v roce 1933 za prezidenta F. D. Roosevelta.
 11.  Zákaz prodeje amerických rodných listů a obchodování s osobními údaji občanů prováděného ministerstvem dopravy.
 12.  Vytvoření nového amerického bankovního systému budovaného v souladu s ústavním právem.
 13.  Odstranění centrálního bankovního systému FED. Během jednoročního přechodného období bude tento systém fungovat v omezeném měříku v rámci nového ministerstva financí, a to za účelem stažení všech federálních rezerv a cenných papírů z oběhu.
 14.  Znovuobnovení soukromé finanční sféry.
 15.  Všichni soudci, státní zástupci i advokáti se musí podrobit ústavnímu právu.
 16.  Ukončení všech agresivních vojenských operací americké vlády v zahraničí.
 17.  Nastolení míru na celém světě.
 18.  Uvolnění enormního množství peněz pro blaho všech pro humanitární účely.
 19.  Zpřístupnění více než 6 000 patentů doposud potlačovaných technologií, o kterých veřejnost z důvodu účelové ochrany „národní bezpečnosti“ dosud neví. Jedná se například o přístroje využívající volnou energii, antigravitační stroje nebo přístroje umožňující uzdravení prostřednictvím léčivých zvuků.
 20.  Eliminace všech současných i budoucích atomových zbraní na planetě Zem.
Oficiální webová stránka gesarahelp.org uvádí:

GESARA je program globálního blahobytu, který bude v krátké době vyhlášen a aktivován. Tento program je kryt cennými kovy v hodnotě decilionů amerických dolarů (=za jedničkou čtyřicet nul); bude z něj profitovat celé lidstvo, a tedy přibližně osm miliard lidí. Země bude konečně svobodná a bude moci existovat jako přebohatá planeta k účelu, k němuž byla stvořena. Jen málo lidí si uvědomuje, že na Zemi je k dispozici také množství zlata, že je schopné krýt všechny měny světa. Znamená to, že každý člověk (na této Zemi) – když získá k těmto zdrojům přístup – se může stát multimilionářem, aniž by se jakkoliv zadlužil. GESARA má za cíl zajistit všem lidem spravedlivý podíl na zlatých zásobách celého světa.
Jakmile se GESARA jednou rozjede, žádná organizace ani žádný člověk na světě ji už nedokážou zastavit. Tento program odstraní veškeré dluhy z hypoték, bankovních úvěrů a kreditních karet, způsobených ilegálními organizovanými aktivitami bank a loutkových vlád na celém světě. Bude zrušena daň z příjmu, protože v programu GESARA nejsou přímé daně ukládané fyzickým osobám potřebné. Bude zavedena jednotná daň z přidané hodnoty ve výši 14 % na všechny nové výrobky, které nejsou nezbytně nutné k životu (=takzvané luxusní výrobky). Tato daň se stane trvalým zdrojem příjmů národních vlád. Dětem a seniorům přinese GESARA četné výhody.
Tohoto grandiózního programu blahobytu pro všechny se můžete zúčastnit i vy, a to prostřednictvím registrace. Po registraci obdržíte další informace. Pokud jste vlastníky měn dinár a dong (=dinár je měna několika arabských zemí a Srbska, dong je měna Vietnamu), zašleme vám po přihlášení příslušné instrukce k jejich výměně.
connectiv.events/nesara-gesara-das-goldene-zeitalter-des-globalen-friedens-und-reichtums/

 


Následuje několik příspěvků ze stránky connectiv.events. Do češtiny jsme přeložili úvodní texty. Pokud vás některý z příspěvků zajímá, najdete pod ním odkaz na mateřskou stránku v němčině. Prosíme použít online překladač.
 • Čínský systém cukru a biče odměňuje „hodné“ a trestá „nepohodlné“ občany. Jedná se o návod pro nový světový řád?
Vláda čínské komunistické strany je nechvalně proslulá svými tvrdými cenzurními opatřeními i diktátorským sekýrováním obyvatelstva. V současnosti jsou prakticky v úplné tichosti a v utajení překotně aplikována opatření, ze kterých by zbledl strachy i samotný George Orwell.
connectiv.events/chinas-bonitaetssystem-belohnt-brave-und-bestraft-unbequeme-buerger-blueprint-fuer-die-nwo/

 • Koronavirus a vojenské cvičení Defender Europe: Rozjelo se vynulování systému a osvobození Evropy ze spárů „hlubokého státu“?
Mediální běsnění kolem koronaviru je v plném proudu, jedna zpráva střídá druhou, a to jak v usměrněných médiích hlavního proudu, tak i na alternativních kanálech a serverech. Právě alternativní média skládají v posledních dnech hodinu po hodině mimořádně výbušné puzzle. V současnosti může prozatím jít o pouhou spekulaci, ale mnohé nasvědčuje tomu, že za pandemickou hysterií se rýsuje (dosud) utajovaná změna systému!
Následuje několik mimořádně zajímavých políček této skládačky.
connectiv.events/corona-und-defender-2020-system-reset-und-europas-befreiung-vom-deep-state-im-gange/

 • Evropa ve výjimečném stavu: totální zástava kontinentu jen kvůli viru, anebo je za tím něco víc?
Údajné vojenské cvičení NATO Defender Europe dopravilo na náš kontinent přes četné evropské přístavy enormní množství mužstva i materiálu a rozmístilo je po celém Německu, Polsku i v pobaltských zemích. Nápadné je, že vojáci a zařízení se nacházejí na území vymezeném hranicemi Německé říše k 31. 12. 1937. Německo po druhé světové válce před Spojenci nikdy nekapitulovalo podle mezinárodního práva, pouze se mluvilo o tom, že byla poražena německá armáda. Logem vojenského cvičení Defender Europe byl původně plamenný meč archanděla Michaela, ochránce spravedlnosti a přemožitele Antikrista v podobě draka. Gigantické manévry však byly kvůli koronaviru pozastaveny a logo bylo v tichosti nahrazeno symbolem Vrchního velitelství spojeneckých expedičních sil (=SHAEF=Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force).
connectiv.events/europa-im-ausnahmezustand-stillstand-eines-kontinents-nur-wegen-eines-virus-oder-steckt-mehr-dahinter/
 • Defender Europe 2020 aneb Přicházejí „obránci Evropy“ pouze na cvičení?
Jaká oprávnění vlastně mají Američané v Německu? Symbolem vojenského cvičení Defender Europe je každopádně plamenný meč archanděla Michaela. Kdo je ale skutečným nepřítelem? Rusko to být nemůže, jak ostatně potvrdil sám generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. Velmi nepravděpodobná válka proti Rusku by zřejmě probíhala v Evropě, určitě by ale při ní byly použity rakety. Na tanky či dokonce na pozemní boj muže proti muži by rozhodně nedošlo. Jestliže by v Bílém domě seděla prezidentka Clinton, každopádně by toto cvičení znamenalo nejvyšší pohotovost pro Rusko i Evropu. Co ale těmito manévry sleduje Donald Trump?
connectiv.events/defender-2020-europe-kommen-die-verteidiger-europas-wirklich-nur-fuer-eine-uebung/
 • Jak „obecně prospěšné“ nadace propojených miliardářů připravují redukci obyvatelstva
Mnohé známé osobnosti se vášnivě zasazují o redukci světového obyvatelstva. Příkladem může být Ted Turner, americký mediální magnát a zakladatel televizní stanice CNN. V roce 1996 bylo citováno jeho prohlášení, že ideální počet obyvatel planety Země by měl činit 250, maximálně 300 milionů (tato čísla jsou v souladu s pochybným doporučením umístěným na Georgijských poradních kamenech, žulovém monumentu v americkém státě Georgia, na němž je vytesán text „desatera přikázání Věku rozumu“). Australská politička Ann Bressington ve svém sdělení adresovaném Římskému klubu uvedla, že americký deník Baltimore Sun uveřejnil dne 7. července 1998 zprávu o velkorysém daru 22 milionů dolarů poskytnutém Turnerem programu OSN, jehož cílem je zastavení růstu světového obyvatelstva. Již v roce 1997 Turner přislíbil, že věnuje celou miliardu dolarů na projekty Organizace spojených národů. Lze z toho vyvozovat, že tato miliarda bude věnována na redukci světového obyvatelstva a na nastolení nového světového řádu.
connectiv.events/daniel-prinz-wie-die-bevoelkerungsreduktion-von-gemeinnuetzigen-stiftungen-milliardaeren-vorangetrieben-wird/
 • Role tajných společností při vytváření nového světového řádu
Jsou všude: v kostelích, ve školách, v kultuře, ekonomice, v naší historii, v našich politických stranách a hnutích, a dokonce se jim podařilo proniknout i do našeho rozumu. A my jsme jako ustrašené myšičky před těmito vetřelci nečinně kapitulovali. A teď nám hrozí, že ztratíme svou vlast, své hodnoty a zvyky, svobodu myšlení i kontrolu nad vlastním rozumem.
Ovládají naši ekonomiku, náš politický systém, naše děti, ale především ovládají nás samé. Jsme to my, kdo jsme se již před lety měli aktivně bránit a jednat, abychom tak zabránili zániku naší milované Ameriky i našich svobod.
connectiv.events/die-rolle-geheimer-gesellschaften-bei-der-schaffung-der-begehrten-neuen-weltordnung/


 • Daniel Prinz: Totální světová diktatura technokratické elity?
Ve stejném tónu jako program Agenda 2030 Organizace spojených národů se nese také projekt Vize 2050, což je společná akce 29 globálních koncernů z 14 průmyslových odvětví, která na svůj prapor umístila heslo „globální udržitelnosti“. Již víme, že „udržitelnost a udržitelný rozvoj“ jsou klíčovými pojmy nového světového řádu. K deklarovaným cílům tohoto projektu patří mj. snížení celosvětových emisí kysličníků uhličitého na polovinu, zdvojnásobení výnosů zemědělských plodin, aniž by se však zvýšilo množství využívané vody, případně došlo ke zvýšení zemědělské plochy (což může znamenat jediné: masivní využití genových technologií!). Projekt zároveň hovoří o poněkud záhadném a obsahově nejasném „umožnění univerzálního přístupu k mobilitě s minimalizací kysličníků uhličitého“. Nepochybně gigantické náklady tohoto pseudoekologického „obratu“ má nést „trh“, ve skutečnosti tedy my, prostí daňoví poplatníci.
connectiv.events/daniel-prinz-die-totale-weltdiktatur-einer-technokratischen-elite-teil-1/

Překlad: DK ©ANCH BOOKS
Českou verzi tohoto článku můžete sdílet se zveřejněním odkazu:
www.anch-books.eu/blog/duben-2020/nesara-a-gesara-zlaty-vek-globalniho-miru-a-bohats

Komentáře
Příspěvek blogu momentálně nemá žádné komentáře.