duševní sprcha

2. 6. 2020 13:03
kategorie:


Duševní sprcha

Návod od Christiny von Dreien

V následujícím textu bych chtěla toto důležité téma rozebrat podrobněji. Každý z nás totiž v minulosti prošel tisíci zkušeností a vytvořil a vstřebal do sebe velké množství věcí. Mnohé z nich však v současné době již nejsou aktuální a mohou být rozpuštěny, případně transformovány, protože už nejsou potřebné.

Technika, kterou používám pro rozpuštění, je následující: Nejprve se napojíte na Zdroj. Někteří jej označují také jako „Bůh“, „Stvořitel“, „původní Zdroj“ nebo „všechno, co je“. Znamená to jednoduše tvůrčí centrum všudypřítomné božské inteligence, z níž všichni pocházíme. Každý z nás je s touto božskou inteligencí neustále propojen, jen si to mnoho lidí již neuvědomuje. Je proto důležité vědomě vytvářet opětovné spojení se Zdrojem.

Cesty, jak k tomu můžete dojít, jsou různé. Někteří si představují, že ze své hlavy vyrážejí na cesty skrze všechny energetické úrovně, dokud se nakonec neponoří do jasného, ​​zlatavého světla, které představuje Zdroj. Jiní v duchu myslí na to, jak mezi jejich korunní čakrou a Zdrojem vzniká světelný kanál. Neexistuje žádná metoda, která by fungovala u každého, a to z jednoduchého důvodu – my sami rozhodujeme o tom, zda u nás ta která metoda funguje nebo ne. Důležité je nakonec objevit obraz, který je naše vědomí schopno akceptovat jako Zdroj. Pokud si například někdo v duchu vytvoří sloup světla, který mu vyrůstá z hlavy směrem do nebe, dokud nenarazí na zářící zlatavou kouli, pak se tento jedinec právě v tom okamžiku napojí na Zdroj. Jeho vědomí totiž přijalo fakt, že spojení se naváže, jakmile se sloup světla dotkne koule a že tato světelná koule představuje Zdroj.

Po vědomém napojení se ke Zdroji tímto způsobem můžete začít rozpouštět věci, které již nepotřebujete. Například vydáte pokyn, ať se ukončí všechny úmluvy, které již neslouží vašemu nejvyššímu božskému blahu – včetně všech přidružených úložných a záložních kopií, energetických otisků, důsledků a vedlejších účinků. To je velmi důležité, protože jinak se vyřešené věci pomocí záložních kopií samy znovu nainstalují.

Pak vyčkáváte. Většinou sami poznáte, když se rozpustí vše, co bylo tímto způsobem možné rozpustit. Pokud nic necítíte, pronikne vámi důvěra v to, že je všechno rozpuštěno. Může se stát, že některé smlouvy budou nadále energeticky přítomné, například proto, že je stále potřebujete, nebo proto, že byste si je měli nejprve důkladně prohlédnout, než je budete moci rozpustit.

Rozpuštěním záležitosti se v daném místě vytvoří energetická mezera. Tuto mezeru lze okamžitě zaplnit – ideálně bezpodmínečnou láskou. Za tímto účelem dáte pokyn Zdroji, aby se všechny mezery vzniklé v důsledku rozpuštění vyplnily bezpodmínečnou láskou. Tímto způsobem mohou být vyléčena také veškerá zranění, která pocházejí z dříve rozpuštěných věcí.

Až se provedou všechna požadovaná rozpuštění, nechte rozproudit energii vděčnosti.

Pomocí výše popsané techniky můžeme zrušit nejen staré úmluvy, ale také mnoho dalších věcí, které již nepotřebujeme. Některé z těchto věcí pocházejí ze současného života, jiné jsme si s sebou přinesli z životů předchozích.

Nyní následuje seznam věcí, které v životě většiny lidí pravděpodobně již dávno nejsou aktuální nebo nám neprospívají, a proto je nyní lze rozpustit:

• úmluvy, přísahy

• sliby, přísliby

• šoky, traumata

• sklony k něčemu

• bloky

• vzorce strachu, viny, hněvu a nenávisti

• karma

• kletby, prokletí, zatracení

• zasvěcení, svátosti, energetické pečeti

• mentální programy, vymývání mozků, dezinformace

• myšlenkové vzorce, přesvědčení, představy, články víry, světonázory

• averze, antipatie

• posednutí cizími energiemi

• cizí energie (od lidí, kteří o nás přemýšlejí nebo mluví)

• projekce (představy, jež od nás mají druzí)

• astrální konstrukty (energie naprogramované pomocí určitých příkazů)

• astrální šrouby a řetězce

• hologramy, energetické zkruty

• energetické implantáty (mikročipy, vysílače, spínače, časovače a podobně)

V této souvislosti je také důležité si uvědomit, že v buňkách našeho těla nejsou uloženy jen zkušenosti naší vlastní duše, ale také nahromaděné zkušenosti našich předků. To zahrnuje zkušenosti, představy a vzorce našeho otce a matky i všech jejich předků. Jako dědictví svých předků s sebou tedy nosíme v buněčné paměti množství věcí, z nichž většina pravděpodobně vůbec neslouží našemu nejvyššímu božskému blahu.

Stejným způsobem, jaký jsem popsala výše, můžeme prostřednictvím Zdroje rozpustit také tyto zděděné záležitosti, a to tím, že proneseme, že se všechny zápletky, vzorce, omezení, bloky, nemoci a utrpení, které si přenášíme v našich buňkách od svých předků, se nyní mají vyslat ke světlu a v případě potřeby uzdravit. Opět samozřejmě včetně všech úložných a záložních kopií, energetických otisků, důsledků a vedlejších účinků.

Jak často byste měli tímto způsobem svou duši čistit, se individuálně liší. Asi nikdo s sebou nenese všechny body uvedené v seznamu, ale každý z nás má v sobě pravděpodobně jednu či dvě záležitosti, které by bylo dobré rozpustit. V závislosti na životních okolnostech jsou někteří lidé s určitými věcmi konfrontováni více než jiní. Například lidé vystupující na veřejnosti jsou intenzivně vystavováni vnějším energiím, protože se k nim dostává množství cizích myšlenek. Proto by se měli od těchto vnějších energií čistit častěji.

Všichni jsme vyzváni, abychom převzali odpovědnost za stav naší duše, ukončili břemena své minulosti a důkladně vyčistili své vědomí.

Přeji vám mnoho radosti během tohoto procesu.

Christina von Dreien

 

Komentáře
Příspěvek blogu momentálně nemá žádné komentáře.