Rozhovor s Christinou von Dreien

7. 3. 2023 13:19
kategorie:
zakladateľka Školy intuície Ľubka Madudová viedla s Christinou von Dreien rozhovor, v ktorom deti zo Školy intuície kládli Christine zaujímavé otázky.
Videozáznam si môžete vyžiadať na stránke Školy intuície:
https://intuicia.eu/e-book/rozhovor-s-christinou-von-dreien/
alebo si ho priamo otvoriť na youtube:
Rozhovor
 
A tu ešte dva z posledných Christininých newslettrov, ktoré sme preložili do slovenčiny a češtiny.
 
Drazí,
pro mnoho lidí je stále obtížnější poznat, čemu nebo komu věřit.
Někdy to není tak snadné.
Ne všechno, co se zdá být naplněné světlem, je totiž skutečně naplněné světlem. Tak je tomu v duchovním světě i zde na Zemi.
Jsou lidé na veřejnosti, například politici nebo jiní, kteří mluví o duchovnu, nebo prostě lidé běžného života, kteří mluví velmi dobře a umí zacházet se slovy.
I když jsou slova, která říkají, krásná, neznamená to, že jsou energeticky čistá.
Když jsme však napojeni na své srdce a intuici, můžeme pak mnohem lépe vidět pravdu. Dokážeme rozlišit lež od pravdy a skutečné od falešného.
Naše srdce cítí pravdu.
Někdy si možná už své srdce neuvědomujete, protože jste ho uzavřeli, protože vám někdo ublížil. Pak je jedním z prvních kroků, které musíme udělat, uzdravit své zranění, odpustit a být připraveni znovu otevřít své srdce.
Když jsme ve spojení se svým srdcem a intuicí, je pro nás mnohem snazší cítit, co je pravda a co ne. Dokážeme pak a měli bychom se také jasně vymezit, nicméně můžeme současně nechat proudit lásku.
To není rozpor.
 
O zvyšování vibrací
Zvyšování našich vibrací je proces. Někdy se lidé ptají, jak mohou poznat, že se jejich vibrace zvýšila.
Samozřejmě jsme každý jiný, ale některé okolnosti jsou pro mnohé podobné. Zde je několik příkladů:
 
🌸Řídíš se více svým srdcem a lépe cítíš svou intuici.
🌸Tvá DNA se více aktivuje, a tím se může aktivovat i jasnovidnost. Jasněji vnímáš energie a jiné dimenze. Vznikají tak krásné okamžiky, ale zároveň také citlivěji reaguješ na energie jiných lidí a míst.
🌸S některými lidmi si už nerozumíš tak dobře jako dříve, protože rozdíl ve vědomí se zvětšil.
🌸Někteří lidé tě začnou odmítat nebo se na tebe zlobit, když začneš kráčet svou vlastní pravou cestou. Reagují tak proto, že to v nich vyvolává problémy, na které zatím nejsou schopni nahlédnout.
🌸 Lépe cítíš, které potraviny jsou pro tebe opravdu dobré.
Víc reflektuješ sám/a sebe a chceš žít to, pro co jsi sem přišel/a.
🌸Zažíváš stále více okamžiků, kdy už nemáš strach a obavy, ale důvěřuješ si.
🌸Cítíš se stále radostněji a lehčeji.
 
Takto postupně vystoupíme z matrixu, který nás má držet v přesném opaku toho všeho.
Vaše Christina
 

Drahí,
Pre mnohých ľudí je čoraz ťažšie spoznať, čomu alebo komu veriť.
Niekedy to nie je také jednoduché.
Pretože nie všetko, čo vyzerá, že je plné svetla, je naozaj plné svetla. Tak je to v duchovnom svete, ale je to tak aj tu, na Zemi.
Na verejnosti sú ľudia, napríklad politici alebo ľudia, ktorí hovoria o duchovne, alebo jednoducho ľudia každodenného života, ktorí hovoria veľmi dobre a vedia narábať so slovami.
Aj keď sú slová, ktoré vyslovujú krásne, neznamená to, že sú energeticky čisté.
Vtedy, keď sme napojení na svoje srdce a intuíciu, oveľa lepšie vidíme pravdu. Dokážeme rozlíšiť lož od pravdy a skutočné od falošného.
Naše srdce cíti pravdu.
Niekedy si už možno naše srdce neuvedomujeme, pretože sme ho uzavreli, pretože sme boli zranení. Vtedy je jedným z prvých krokov, ktoré je potrebné urobiť, uzdraviť toto zranenie, odpustiť a byť pripravený svoje srdce znovu otvoriť.
Keď sme spojení so srdcom a intuíciou, je pre nás oveľa ľahšie cítiť, čo je pravda a čo nie. Potom sa môžeme a mali by sme sa aj jasne vymedziť, súčasne však môžeme nechať prúdiť lásku.
V tom nie je rozpor.
 
O zvyšovaní vibrácií
Zvyšovanie vibrácií je proces. Niekedy sa ľudia pýtajú, ako zistia, či sa ich vibrácie zvýšili.
Samozrejme, každý sme iný, ale sú isté okolnosti, ktoré sú u mnohých podobné. Tu je niekoľko takýchto príkladov:
🌸Viac nasleduješ svoje srdce a lepšie cítiš svoju intuíciu.
🌸Tvoja DNA sa viac aktivuje, a tak sa môže aktivovať aj jasnovidectvo. Jasnejšie vnímaš energie a iné dimenzie. To vytvára krásne momenty, ale zároveň aj citlivejšie reaguješ na energie iných ľudí a miest.
🌸S niektorými ľuďmi sa už nedokážeš tak dobre porozprávať ako predtým, pretože rozdiel vo vedomí sa zväčšil.
🌸Niektorí ľudia ťa začnú odmietať alebo sa na teba hnevať, keď začneš kráčať svojou vlastnou pravou cestou. Reagujú tak preto, lebo to v nich vyvoláva problémy, na ktoré sa zatiaľ nedokážu pozrieť.
🌸 Lepšie cítiš, ktoré potraviny sú pre teba naozaj dobré.
Viac reflektuješ sám/a seba a chceš žiť tým, kvôli čomu si sem prišiel/a.
🌸Zažívaš čoraz viac chvíľ, kedy už nemáš žiaden strach a obavy, ale si v dôvere.
🌸Citíš sa čoraz radostnejšie a ľahšie.
 
Takto postupne vystúpime z matrixu, ktorý nás má držať v presnom opaku tohoto všetkého.
 Vaša Christina
Komentáře
Příspěvek blogu momentálně nemá žádné komentáře.