Plány M A T R I X U

24. 3. 2021 15:08
kategorie:


Zero Carbon — Zero Covid
V rámci genocidního programu navrženého davoským řídicím systémem s názvem Agenda 2030 / Velký reset existuje několik nápadných, vzájemně propojených toxických programů. V tomto článku chci zdůraznit především cíl Zero Carbon (nulové emise uhlíku) „Zastavit změnu klimatu“ a cíl Zero Covid „Zastavit světovou pandemii“.
 
Předpokládaným cílem obou výše uvedených programů je vyhubit něco, co vyhubit nelze, protože to tvoří nedílnou součást našeho živého světa a biosféry, tudíž to nelze zničit, aniž by to způsobilo zánik života jako takového.
 
Věřte tomu, nebo ne, ale davoská agenda nahrazení vnímavého, sociálního lidstva robotickou, počítačem řízenou armádou kyborgů se skutečně velmi přiblížila k zániku života – „jak ho známe“.
 
Víme, že klimatologové... najatí vládou a pracující podle vzorce vyvinutého Římským klubem a skupinou Bilderberg... se již nejméně tři desetiletí snaží všechny přesvědčit, že oxid uhličitý (CO2) je nebezpečnou škodlivinou. Znečišťující látku, kterou falešně spojují s těžbou a spalováním fosilních paliv, zahlcující horní vrstvy atmosféry, ba též způsobující následné přehřívání planety, nazývají „skleníkovým efektem“.
 
Jak jsem však upozorňoval v předchozích článcích, vědci zjistili, že množství CO2 v horních vrstvách atmosféry je zanedbatelné – 0,0037 %, což ho řadí na sedmé místo v seznamu prvků, které mají negativní vliv na klima.
 
Stejně tak převážná většina znečišťujících látek vycházejících z továren a dopravních systémů sestává z toxinů a pevných částic — např. oxidů dusíku a oxidu uhelnatého —, které mají s CO2 jenom málo společného, či vůbec nic, přesto jsou tak záměrně označovány, aby se prodávala představa, že kouř stoupající z továrních a domácích komínů je „jedovatá směs“ zvaná „CO2“.
 
Celá davoská čtvrtá průmyslová revoluce, Green New Deal (Zelená nová dohoda) a plán „Re-Set“, který má údajně „zachránit svět“ dosažením „nulových emisí uhlíku“ do roku 2050, je tedy bezostyšná a pečlivě naplánovaná lež. Uhlík zdaleka není zabiják, jejž je třeba vymýtit... ve skutečnosti to je základní stavební prvek života, bez něhož bychom neměli rostlinnou říši, tedy ani kyslík k dýchání. A neměli bychom na Zemi žádný život!!!
 
Nyní se přesuneme na scénu „Covidu“ a paralelního tzv. „eradikačního programu“, který proslavila Světová zdravotnická organizace (WHO). Zde je plánem vymýtit to, co bylo vykresleno jako škodlivý a stěží kontrolovatelný „virus“. Plán, jejž lze označit za naprostý vědecký podvod.
 
Ano, viry skutečně hrají klíčovou roli při udržování zdraví a pohody živých tvorů, v neposlední řadě i lidí, a jejich „vymýcení“ — nebo vymýcení jen „jednoho z nich“ (pokud by se jej skutečně podařilo izolovat, což se zatím nepodařilo) by zcela destabilizovalo zdraví a rovnováhu každého, kdo by měl tu smůlu, že by se dostal do rukou původce. V případě covidu jsou záměry pachatelů zveřejňovány v rámci „Bleskové války“ WHO „Corona Blitzkrieg“ a následně prosazovány vládami po celém světě.
 
V tuto chvíli se život zhruba osmi miliard lidí obrátil vzhůru nohama na základě celosvětově přijatého prohlášení šéfa WHO Tedrose Adhanona Ghebreyesuse — podporovaného skupinou vybraných „vědců“ —, že tento „virus“ je smrtící patogen s potenciálem zasáhnout lidstvo a učinit normální život zcela nekontrolovatelným.
 
Ve skutečnosti je však corona-virus, z něhož je covid-19 extrapolován, podle definice Americké encyklopedie medicíny, prostě „běžná chřipka“, na niž sice každoročně umírá značný počet lidí, ale která je až na posledním místě v seznamu nemocí, jež jsou obecně známé jako příčina vysoké úmrtnosti na celém světě.
 
Stejné je to s uhlíkem, který se nachází na seznamu údajně smrtelně nebezpečných složek v horních vrstvách atmosféry na nízkém místě — a přesto je, kvůli potřebě „ústřední Kabaly“ mít záminku k absolutní kontrole nad lidstvem, obviňován z toho, že vede planetu k armagedonu.
 
Covid-19 vůbec není „smrtící virus“. Dokonce to ani není virus. A oxid uhličitý ve skutečnosti není znečišťující látkou. Takové označení je mazaným podvodem, jehož cílem je držet lidstvo jako rukojmí a nahradit základní svobodu ponižujícím otroctvím 0,1 % „elity Kabaly“.
 
Obrovské zkreslení vzniklo tím, že biologicky zásadní prvky byly podřízeny neobjektivní, kvazivědecké diskriminaci a politickému zkreslení. Předpojatost, která zcela „náhodou“ připravuje půdu pro objemné zisky jak farmaceutických společností lačnících po očkování, tak politických zastánců vysokých uhlíkových daní.
 
Základním pravidlem je, že pokud existuje podezření na biologickou nerovnováhu, řešení spočívá v navrácení rovnováhy ohrožujícího organismu. Nikdy však nespočívá ve snaze o jeho vymýcení.
 
Podle politické a vědecké rétoriky WHO, OSN, Světového ekonomického summitu a dalších institucí však musíme „vymýtit“ jak uhlík, tak virus; a aby se tak stalo, musí být všechny aspekty života, jak je známe, brutálně přetvořeny a miliardy lidí musejí být postaveny do fronty na předčasnou smrt. Jedná se o důležitou součást depopulační agendy, kterou 0,1 % „obyvatelstva“ dlouho považovalo za životně důležitou. Jedná se o otevřený akt genocidy.
 
Není náhodou, že jak tzv. coronální chřipka, tak atmosférický CO2 jsou terčem hrubé manipulace, která společně tvoří obrovské alibi pro zotročení, digitalizaci a vyvraždění velké části lidstva. V obou případech byla základní složka života záměrně převrácena ve zlou předzvěst smrti, a sice za použití nacistické techniky masové indoktrinace a opakování, aby se každá vnímavá mozková buňka naplnila strachem.
 
Schwabův „reset“ a Gatesův „vaxit“ jsou součástí zastřešující zednářské/satanistické mise, jejímž cílem je násilně vytrhnout planetu z její přirozené vývojové trajektorie. Sociální, duchovní a lidské aspirace jsou odsouvány stranou, aby se rychle přešlo k chladnému a technokratickému „Novému světovému řádu“ — což je původní termín pro „Velký reset“.
 

Julian Rose na
https://www.wakingtimes.com/zero-carbon-zero-covid-twin-phantoms-of-planetary-genocide/
 
překlad ANCH BOOKS
Komentáře
Příspěvek blogu momentálně nemá žádné komentáře.