Solárny Holon

10. 3. 2021 12:56
kategorie:


Solárny HOLON a žiarivý ANCH

Planetárna meditácia Hathorov
sprostredkovaná Tomom Kenyonom

 
Odovzdávame vám informácie o Solárnom Holone, pretože ako ľudský kolektív sa nachádzate v procese závažných zmien planetárneho vedomia, ktoré majú hlboký dosah.
 
Ako u každého vnímania sú poznatky, ktoré získavate, závislé na tom, z akej perspektívy sa na situáciu pozeráte.
 
V tomto ohľade sa od vás nijako nelíšime. Ide len o to, že vaše starosti a možnosti vidíme z inej dimenzie vedomia.
 
Vnímame vašu situáciu z niekoľkých rôznych hľadísk. Predstavíme vám ich čo najstručnejšie, aby sme potom prešli k zvukovej meditácii. Cítime totiž, že vám naše pohľady môžu pomôcť.
 
Tak teda ... začnime — všetko vo vesmíre je tanec svetla, energie a hmoty.
 
Z hľadiska najvyšších dimenzií, ktoré sme dosiahli a ktoré nazývame Aethos, konflikt neexistuje. Všetky polarity sú rozptýlené v nekonečnom priestore vyrovnanosti. Z tejto perspektívy je všetko, čo prežívate na Zemi, len pominuteľným prejavom svetla a energie. Je to ako sen. Nemá to hmotnú podstatu. Je to magický prejav vesmírnej mysli.
(viď aj tituly ANCH BOOKS Moudrost Hathorů a Velký experiment *)
 
Všetko sa však začne „komplikovať“, akonáhle vedomie zostúpi z tejto vznešenej dimenzie do turbulencií sveta subatomárných častíc, kde kolidujú svetlo, energia a hmota do atomárnych vírov zodpovedných za váš senzorický svet. Z hľadiska duše vtelenej na Zemi je niekedy skutočne veľmi ťažké dosiahnuť vyrovnanú a pokojnú myseľ.
 
Pri zostupe nadol, až k Zemi, sa ocitnete takpovediac uprostred mohutných chaotických uzlov. Niektoré z nich ovplyvňujú vašu klímu, oceány, ekosystémy, politiku, sociálnu nerovnosť a samotnú existenciu civilizácie tak, ako ju doteraz poznáte. Nenechajte sa však týmto prívalom zmien odradiť, jednoznačne a definitívne sa totiž jedná o možnosť: podstatne zvýšiť rýchlosť vášho vývoja.
 
Tých, ktorí sa odmietajú vyvíjať, čaká úpadok. Využiť tento príliv zmien pre individuálny duchovný prospech je preto z nášho hľadiska veľmi múdre.
 
Jedným z najväčších problémov pri tomto planetárnom prechode je to, že vaše psychické, emocionálne, fyzické a spirituálne sily sú už dosť vyčerpané. Máme tým na mysli vaše KA (= jemné energetické telo) a Khat (= fyzické telo). Strata životných síl vás môže postihnúť komplexne na viacerých úrovniach.
 
Zo všetkých našich hľadísk, s výnimkou pohľadu z Aethosu, ktorý všetky javy vníma ako sen, sa teraz nachádzate vo veľmi zložitom a náročnom období.
 
A napriek tomu, aj pod týmto tlakom, z toho dokážete vyťažiť diamanty. Tieto diamanty však nepochádzajú zo Zeme, rodia sa z vášho vlastného vedomia vďaka tomu, ako sa dokážete vysporiadať so všetkými problémami pozemského života. Nemusíte urobiť nič viac, stačí čeliť výzvam svojho života z pozície jemne rozšíreného vedomia — a odštartujete kaskády zrýchlenej evolúcie.
Práve v tom vám môže pomôcť Solárny Holon: lepšie sa vyrovnavať s deprimujúcimi a vyčerpávajúcimi účinkami chaotických uzlov.
 
Mohli by sme vám ako pomoc pre toto obdobie ponúknuť veľa nástrojov, ale vybrali sme si len Solárny Holon, keďže je to forma éterického ohňa, ktorý má schopnosť očisťovať a súčasne transformovať vedomie. Je to veľmi účinný nástroj na urýchlenie vášho vývoja.
 
Túto metódu sme kedysi v starovekom Egypte odovzdali kňazom a kňažkám v chráme v Dendere. Vďaka tejto metóde dosahovali hlboko zmenené stavy vedomia a mohli s nami priamo komunikovať. A mohli si tak aj obnoviť sily potrebné na povznesenie, rozšírenie vedomia.
 
Pri meditácii sa používa bubienok a interakcia troch hlasov, ktoré prenášajú zvukové kódy. Existujú tri formy práce sa Solárnym Holonom, ktoré vám teraz predstavíme:

 

Prvá forma (v pohybe)
 
Túto formu meditácie sme naučili zasvätencov v Dendere. Mali by ste ju však používať len v prípade, ak máte dobre vyvinutý zmysel či cit pre rovnováhu.
 
Postavte sa, rozkročte nohy na šírku ramien a zamerajte svoje vedomie na solar plexus. Predstavte si, že máte v tomto mieste svetelnú guľu – ako slnko. Vo vnútri slnka je žiarivo biely anch (=tiež ankh). Tento anch vás chráni, pretože je to energetický odtlačok veľmi vysokej duchovnej dimenzie. Anch vám prenesie silnú životnú energiu aj do Ka a Khat. Každý úder bubienka zasiahne aj túto éterickú ohnivú guľu vo vašom solar plexe. S každým úderom bubienka vibruje aj Solárny Holon. Dovoľte svojmu telu, aby sa samo pohybovalo do rytmu bubienka — podľa svojej vlastnej vrodenej múdrosti. Ak pociťujete popud sa pritom pohybovať alebo vydávať zvuky, urobte tak.
 
Druhá forma (posediačky)
 
Sadnite si tak, aby sa vaše chodidlá dotýkali podlahy. Ďalší postup je rovnaký ako pri prvej forme meditácie. Vnímajte obraz žiarivo bieleho anchu uprostred vášho solar plexu. Každý úder bubienka zasiahne aj ohnivú guľu (čo je Solárny Holon). Nechajte Solárny Holon aby vibroval v rytme bubienka a nechajte svoje telo, aby sa samo pohybovalo podľa vlastnej vrodenej múdrosti. A rovnako ako pri prvej forme — ak máte pocit, že chcete vydávať zvuky v súlade s tým, čo cítite a pohybovať sa, tak sa tomu oddajte.
 
Tretia forma (v kľude)
 
Tretia forma meditácie prebieha v pokoji. Môže to byť v sede alebo poležiačky. Tak ako v predošlých návodoch, sústreďte sa na svoj solar plexus. Vnímajte uprostred ohnivej gule žiarivo biely anch. Každý úder bubienka zasiahne aj ohnivú guľu (čiže Solárny Holon). Nechajte Solárny Holon vibrovať v rytme bubienka. Pri tejto forme meditácie sa nehýbte ani nevydávajte zvuky, aspoň nie zámerne. Ak sa však z vás spontánne vylúdia zvuky či prejavia pohyby, tak sa tomu nebráňte.
 
Zhrnutie

Účelom základnej formy tejto meditácie, o ktorej sa zmieňujeme vyššie, je, aby vás Solárny Holon očistil a dodal vám silu. Je to základ pre ďalšie využitie Holonu; odporúčame vám s ním často pracovať. Teraz sa sústredíme na iné zaujímavé využitie Solárneho Holonu.
 
Psychonavigácia
 
Mnohých z vás bude zaujímať možnosť využitia Solárneho Holonu k psychonavigácii v priestore a ďalších dimenziách vedomia.
 
Existuje jedna metóda, ktorú by sme chceli spomenúť, pretože tvorí základ všetkých ďalších psychonavigácií, ktoré využívajú Solárny Holon. Cieľom je, aby ste načerpali životodarnú energiu zo Slnka, hviezdy, ktorá je stredom vašej slnečnej sústavy.
 
Solárny Holon je éterická forma, a preto nie je obmedzený časom ani priestorom tak, ako vaše fyzické telo. Solárny Holon sa môže sám v okamihu premiestniť do inej dimenzie či na iné miesto vo vesmíre.
 
Ak chcete načerpať životodarnú energiu zo Slnka, postupujte nasledovne: Prevádzajte niekoľko minút zvukovú meditáciu, pokým nebudete vo svojom solar plexe jasne vnímať Solárny Holon. Dbajte na to, aby anch vyžaroval energiu. Ak necítite, že z anchu vyžaruje svetlo či energia, pokračujte v práci s Holonom dovtedy, pokým to nepocítite.
 
Potom si predstavte, že sa vznášate vo vesmíre pred Slnkom. Ste vo svojom tele KA, a Slnko vás nespáli. Slnko neustále vyžaruje do priestoru energiu vo forme slnečného vetra čiže prúdu nabitých častíc; a práve z tohto prúdu silnej energie budete čerpať.
 
Solárny Holon zodpovedá energetickému odtlačku jemnohmotného tela Slnka (teda slnečnému KA); váš Solárny Holon do seba načerpá veľmi silné energie a vaše telo KA samovoľne zníži frekvenciu týchto slnečných energií, aby boli použiteľné aj pre vaše fyzické telo (KHAT).
 
Ako s touto vysokofrekvenčnou energiou naložíte, je len na vás. Dôrazne vám však odporúčame, aby ste túto energiu využívali len konštruktívne spôsobom rešpektujúcim všetko živé. Všetok život vo vesmíre je navzájom prepojený, a akonáhle dosiahnete vyššieho energetického stavu zistíte, že musíte konať s väčšou zodpovednosťou.
 
Tí z vás, ktorí sú už skúsenými psychonautmi, môžu objavovať ďalšie hviezdne sústavy a ďalšie dimenzie vedomia. Vždy keď objavujete iné dimenzie vedomia alebo iné hviezdne sústavy, je vhodné, aby ste cítili energiu anch-u. Je to pre vás životne dôležité, pretože anch vás ochráni v prípade, ak by ste sa ocitli v priestoroch, ktoré pre vás nie sú práve prívetivé. Inými slovami – nie všetky hviezdne sústavy a dimenzie vedomia sú láskavé. Niektoré z nich sú nedobré, takže keby ste vo svojej naivite ocitli v sústave hviezd alebo dimenzií, kde by ste nemali byť, anch vás ochráni.
 
Mohli by sme toho o Solárnom Holone a jeho možnostiach povedať oveľa viac, ale potom by táto správa bola oveľa dlhšia. Všetky vedomosti, ktoré potrebujete pre plné využitie Solárneho Holonu, sú zakódované v žiarivo bielom anchu. Meditujte nad týmto kľúčom k vyšším dimenziám duchovného poznania a odhalí vám všetko, čo potrebujete.
 
Nech Solárny Holon a jedinečné tajomstvo slnečného vetra solárneho energetického prúdu pozdvihnú a rozšíria vaše vedomie.
 
Nech nájdete počas života na Zemi veľa diamantov. A až váš čas na Zemi skončí, prajeme vám, aby ste mohli úprimne povedať, že vám život priniesol uspokojenie a naplnenie.
 
Nech je vaše srdce ľahšie než pierko, nech sa ľútosť, hnev, strach a trápenie rozpustia v transformujúcom milosrdenstve diamantového jasu.
 
Hathori,  21. 1. 2021
 
Tomove myšlienky a pripomienky
 
Myslím, že pokyny Hathorov k Solárnemu Holonu sú celkom jasné a nepovažujem za potrebné ich ďalej rozvádzať. Avšak mám niekoľko poznámok k anch.
 
Jeden z dôležitých kľúčov k tejto metóde spočíva práve v anchu, ktorý Hathorovia niekoľkokrát spomenuli. Umiestnenie anchu uprostred Solárneho Holou vypovedá o jeho význame. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že meditácia na anch, ako ju odporúčajú Hathori, môže skutočne priniesť ​​množstvo duchovného poznania.
 
Anch (=tiež Ankh) bol v starovekom Egypte veľmi dôležitým symbolom. Na mnohých obrázkoch vidno, ako vysiela lúče energie v rôznych tvaroch – napríklad ako siločiary alebo prúd(y) mnohých malých anchov. Boh, bohyňa alebo nejaká iná postava potom tieto lúče jemnej energie smerujú na ľudskú bytosť alebo na iné božstvo. Zdá sa, že zobrazenie anchu, ako prenáša svoju tajomnú moc, bolo obmedzené len na spoločensky významných ľudí, na faraónov a iné osobnosti. Ezoterické poznanie pochádzajúce zo starovekého Egypta, obsahovalo veľa druhov meditácií s anchom. Koptskí kresťania prebrali anch ako základný symbol, čím sa spojilo ezoterické poznanie egyptských mystických kultov či škôl mystérií s kresťanstvom. Anch pozostáva z troch častí: kríža, ktorý symbolizuje hmotu, kruhovej slučky šen (=Shen), ktorá predstavuje duchovnú oblasť, a uzla sken (=Sken), ktorý spája našu duchovnú podstatu s hmotou (s telom). Uzol sken predstavuje dýchanie. Kým dýchame, náš duch je pripútaný k telu. Avšak v okamihu smrti prestaneme dýchať a náš duch sa oddelí od tela. „Prekĺzne“, obrazne povedané, slučkou šen do duchovného sveta.
 
Je zaujímavé, že k podobnému, aj keď len krátkodobému javu často dochádza v stave hlbokej meditácie. V joge sa to nazýva kumbhaka alebo zadržanie dychu, ku ktorému dochádza vo chvíli, keď myseľ vstupuje do veľmi jemnohmotných sfér vnímania samádhi. Vedci z odboru neuropsychológie, ktorí skúmajú meditáciu zistili, že dýchanie človeka, ktorý vstúpil do stavu hlbokej meditácie, je buď veľmi plytké, alebo sa celkom zastaví. Zatiaľčo je dych meditujúceho človeka pozastavený, duša „prekĺzne“ onou slučkou šen, a môže slobodne skúmať duchovné dimenzie vedomia. Keď potrebuje telo viac kyslíka, nadýchne sa samovoľne. Niečo podobné prebieha pri hathorskej zvukovej meditácii. Tí, ktorí používajú anch ako ústredný bod meditácie veria, že anch je kanálom energie z vyšších dimenzií a aj kľúčom, ktorý odomyká bránu k duchovnému poznaniu. Vzhľadom k mojim skúsenostiam s týmto tajomným symbolom som presvedčený, že je to naozaj tak.
 
Po meditácii s anch podľa návodov Hathorov som zistil, že mi anch skutočne otvoril mimoriadny interdimenzionálny portál, ktorý umožňuje prístup k všeobecnému i osobnému esoterickému poznaniu. Hathori mi poradili, aby som sa pri meditácii s anch riadil zvukou meditáciou Multivesmír, a zistil som, že mi to v mojom úsilí veľmi pomáha. Pre tých z vás, ktorí sa chcú dozvedieť viac, som pripojil aj odkaz na zvukovú meditáciu Multivesmír. Záznam trvá 11 minút a 26 sekúnd. Nájdete tu aj odkaz na pôvodnú správu Hathorov, v ktorej sú informácie o Multivesmíre.
 
Prístup ku zvukovým meditáciám
 
Nižšie nájdete odkaz na sekciu Počúvanie.
 
Kliknutím na odkaz prejdite na koniec stránky, potom kliknite na
Listening Agreement. Presmeruje vás to na obsiahle súbory zvukových meditácií, prednášok, rozhovorov a na obsahy mojich workshopov, ktoré sú všetky bezplatne k dispozícii pre vašu osobnú potrebu. Rolujte v zozname titulov nadol a vyhľadajte si ten, ktorý vás zaujíma. Aby sme vám hľadanie a prístup k súboru uľahčili, umiestnili sme Solárny Holon a zvukovú meditáciu Multivesmír v zozname celkom nahor.
 
Tu kliknite, ak chcete prejsť k sekcii Počúvanie  https://tomkenyon.com/listening. Ak vám túto správu niekto preposlal, a odkaz nefunguje, prejdite na sekciu Počúvanie (=Listening Section) na adrese https://tomkenyon.com/tomkenyon.com/
 
a kliknite na: I agree with the terms and conditions of the Listening Agreement! A môžete si stiahnuť meditáciu: The Solar Holon Sound Meditation
 
Ak chcete prejsť k správe Hathorov s názvom Multivesmír (Multiverse), kliknite tu. https://tomkenyon.com/the-multiverse-sound-meditation-hathor-message
 
Poznámka ANCH BOOKS *) Titul Veľký experiment je momentálne v našom e-shope nedostupný; určite ho však nájdete v niektorých kníhkupectvách alebo si ho môžete objednať online cez knižných distribútorov.

preklad ©ANCH BOOKS
Článok môžete zdieľať so zverejnením odkazu

 
Komentáře
Příspěvek blogu momentálně nemá žádné komentáře.