Nakonec všecho dobře dopadne

3. 3. 2021 15:36
kategorie:Nakonec všechno dobře dopadne
nová kniha Christiny von Dreien

Rok 2020 byl výjimečným rokem. Svět ovlivnilo nejen pomyslné šíření zdánlivě nového a širší veřejnosti neznámého mikroorganismu, ale hlavně kolektivní strach a nejistota, jež se přenášely z člověka na člověka jako skutečná infekce — strach z „víru“ a nejistota z budoucnosti.

Většina lidí zatím nevidí souvislosti mezi „instrumentalizovanou“ pandemií a společensko-politickými plány sil, které tento proces rozpoutaly. Jejich vykonavatelé své záměry přitom vůbec netají. Například 21. 1. 2021 na tiskové konferenci odpověděla německá spolková kancléřka Angela Merkelová na otázku nezávislého žurnalisty Borise Reitschustera – Proč při svých rozhodnutích týkajících se dalších vládních opatření nezohledňuje i jiné názory virologů nežli pouze těch, kteří patří k úzkému kruhu jejích poradců – zcela jasně, že opatření mají politický základ, ne vědecký. A na světovém ekonomickém fóru v Davosu se zase „špičky“ evropských států svorně shodly na tom, že pandemie jim přišla vhod, neboť jim usnadnila cestu ke Great Reset – k Novému Velkému Startu, který, což sledujeme, vede k úplnému zotročení 99 % světové populace. Kdo má zájem se zahloubat do technokratických plánů domnělé „elity“, může si přečíst knihu Klause Schwaba pojmenovanou příznačně Covid 19: The Great Reset.
 
Mnozí esotericky naladění lidé raději zavírají oči před tím, co kolem nich ve vnějším světě probíhá. Mají svůj svět, v němž se pohybují; v přeneseném smyslu slova „samé víly a bílí jednorožci“ – jak říká Christina. A naopak zase ti, kteří jsou víc „materialističtí“ a mají pocit, že jsou „objektivně“ informováni o dění ve vnějším světě, si zase častokrát vůbec neumějí představit či odmítají skryté příčiny na pozadí společenských procesů, jakož i možnosti vlastního spirituálního vývoje.

Přičemž je jasné, že obě skutečnosti – vnitřní vývoj jednotlivce i vnější vývoj společnosti neexistují odděleně. Všichni jsme navzájem propojeni – celek ovlivňuje nás a my ovlivňujeme celek. Je to čitelné například ze Schumannovy resonance. Je patrno, že Země již nějakou dobu neustále zvyšuje své vibrace, a chceme-li zde přežít, je nezbytné, abychom se vnímali celistvě, propojeně a konali životodárně. K tomu je potřeba, abychom radikálně změnili své pohledy na svět, rozšířili své vědomosti o skutečné historii Země a zbavili se vzorců, jež nás drží ve 3D realitě.

Nemá smysl se rozčilovat nad plány těch, kteří momentálně zdánlivě určují chod světa. Odpor a negace nás udržují v nízkých vibracích, které resonují s energiemi ne-lidských bytostí a jejich lidských nohsledů. Nechává-li se lidstvo unášet vztekem, smutkem, rezignací, jsou to vítané frekvence pro ony bytosti, jelikož jen tak mohou odčerpávat energii lidí a živit se jí. To není žádný výmysl, nýbrž vesmírný zákon. Proto je důležité, abychom pochopili stanovisko bytostí, jež nám nejsou příznivě nakloněny. Jde jim o přežití – stejně jako nám. Země se však rozhodla pro vzestup, tudíž se všechno negativní, co nyní někdo vyšle, téměř okamžitě a silnějším nábojem vrací zpátky k odesílateli.

V jistém smyslu je to podobné, jako když bojujeme proti svým vlastním negativním vlastnostem. Ani ty tím nezmizejí. Pochopíme-li a přijmeme-li je, transformujeme je tím. Proto je tato doba dobou očisty. Každý je vyzván, aby začal u sebe. Jednotlivá světýlka každého z nás se pak spojí – a pole světla a svobody v našich srdcích se budou přirozeně zvětšovat. To povede k ještě většímu a kvalitativně novému startu – Greater  Reset,(:- spojených srdcí.

Uprostřed aktuálně probíhajících zmatků na Zemi povzbuzuje Christina von Dreien k otevření se pro nové pohledy na současnou situaci, na příčiny, které k ní vedly, a poukazuje na pozitivní možnosti vývoje každého z nás, a tím i světového vývoje v nastávajících letech.

Především však vybízí k tomu, abychom převzali sami zodpovědnost; nespoléhali se jenom na „moudrosti“ a „rady“ domnělých autorit z politiky, hospodářství, náboženství, medicíny, atd.
Tato knížka povzbuzuje k tomu, abychom si my sami udělili plnou moc k aktivaci svého vnitřního potenciálu: „My nejsme lidé, kteří se stávají božskými bytostmi. My všichni jsme božské bytosti, jež právě setrvávají v lidském těle a jež se samy rozhodly prodělat zde zkušenost jako člověk.“
 
Kniha Nakonec všechno dobře dopadne vychází v českém a slovenském jazyce

 

Pod odkazem „ukázka ke stažení“ najdete část jedné z kapitol k přečtení.
 

 
Komentáře
Příspěvek blogu momentálně nemá žádné komentáře.