Tom Kenyon & Judi Sion

 

Tom Kenyon

Jeden z nejuznávanějších léčitelů zvukem na světě.
Toma a jeho hlas je není možné popsat několika slovy. Jeho elán, kouzlo a celistvost nelze vyjádřit tištěným či digitálním textem. Ideální je zažít jej live.
Tomovy životní studie z více desetiletí, jeho zkušenosti a vědomosti z mnoha existencí mu umožňují se přesouvat mezi moudrami tradic tibetského budhismu, egyptskou vysokou alchymií, taoismem a hinduismem. V jeho workshopech
a pedagogické praxi zprostředkovává skrze tóny nesmírné pole informací, které probouzí všechna fyzická centra, a umožňují hlouběji pochopit tištěná slova a ducha jeho textů.

Judi Sion

Judi Sion pracovala dlouhá léta ve Washington D.C. jako politická poradkyně a žurnalistka. Po ukončení kariéry se přestěhovala na západní pobřeží USA , kde publikovala knihy od Ramthy: Poslední valčík tyranů, Finanční svoboda, UFO a povaha reality.
 
Tom a Judi jsou již více než patnáct let partneři, v životě i obchodně. V roce 2002 vydali společně knihu Manuskript Magdalény. Už více let cestují neúnavně po celém světě a snaží se všude na Zemi „ukotvit“ katalytické tóny Hathorů a zprostředkovat co největšímu počtu lidí jejich transformační sílu