Tom KenyonTom Kenyon je průkopníkem v práci s hlasem a zvukem.
Svůj hlas s rozpětím téměř čtyř oktáv a své skladatelské dovednosti uplatňuje v tvorbě kompozic, které mění stavy mozku a transformují vědomí.
Řadu let působí jako psychoterapeut v oblasti výzkumu mozku.
V roce 1983 založil Acoustic Brain Research (ABR) – Akustický výzkum mozku. Tato skupina, složená z badatelů různých univerzit a nezávislých laboratoří, zkoumala vliv tónů a hudby na lidské vědomí.
ABR byla přední skupinou v oblasti výzkumu psycho-akustických technologií a vyvinula značný počet nejrůznějších aplikací – například pro zvládání stresu, na podporu kreativity a inteligence či pro optimalizaci výkonnosti, které dodnes využívají mnozí terapeuti.