Dr. Joe Dispenza
Dr. Joe Dispenza je uznávaný lektor s mezinárodní působností ve více než 32 zemích na pěti kontinentech, výzkumník, konzultant, autor a pedagog.

Je přesvědčen, že každý člověk má v sobě obrovský potenciál neomezených schopností. Svým snadno pochopitelným, povzbudivým stylem a empatickým přístupem naučil tisíce lidí, jak vytvořit v mozku zcela novou síť propojení (synapsí), přenastavit tělo a trvale se změnit.
Jako výzkumník se věnuje vědeckému zkoumání takzvaných spontánních remisí (návrat k původnímu stavu před chorobou) a případů, kdy se lidé vyléčili z chronických, ba i smrtelných nemocí. Je jedním z vědců, kteří se zabývají účinky meditace. Využívá při tom například techniky mozkového mapování, EEG, metody měření srdeční koherence a pozoruje u svých studentů ověřitelné epigenetické změny. Ve svých výzkumech s pokročilými účastníky se dále zabývá měřením změn telomer (telomery=komplexy proteinů s DNA na koncích chromozómů, jež chrání jejich integritu) a také 7 500 genovými regulacemi.
Jako konzultant vede přednášky a workshopy pro různé společnosti a obory, které projevují zájem využívat principy z neurověd k podpoře kreativity svých zaměstnanců, k oživení inovací a produktivity. Je autorem bestsellerů New York Times You Are the Placebo (česky: Vy jste placebo), Breaking the Habit od Being Yourself (česky: Zbavte se zvyku být sami sebou) a Evolve Your Brain.