Bernhard MoestlBernhard Moestl sa narodil v roku 1970 vo Viedni. Je známy ako autor zrozumiteľných a praktických kníh a žiadaným prednášateľom a konzultantom v oblasti vedomia, vedenia ľudí a osobného vývoja. Pôvodným povolaním je fotograf. Dlhé roky strávil v zahraničí ako turistický sprievodca. Naučil sa umeniu viesť ľudí vo výnimočných životných situáciách. V roku 1996 ho jedna z jeho ciest priviedla aj do legendárneho šaolinského kláštora v Číne. Odvtedy sa tam vracia a prakticky študuje bojové techniky a energetickú silu myšlienok mníchov. V Ázii strávil asi dvanásť rokov.
Prišiel k poznatku, že krok dopredu môže urobiť len (srdcom) otvorený človek, ochotný neustále kriticky skúmať svoje vedomosti, poznatky, skúsenosti a názory. Ochotný používať najrôznejšie uhly pohľadov a prispôsobiť všetko tomu, čo si vyžaduje situácia v konkrétnom okamihu.