Angelika Selina Braun
Angelika Selina Braun je léčitelka, jež pracuje s matkou Zemi a pro Zemi. Svým klientům ukazuje cesty k vlastnímu ozdravení.
O sobě říká: „Jsem cestující, která se nikdy nespokojila s polopravdami a kompromisy. Zajímá mě podstata života v jeho původním smyslu. Ve čtrnácti letech začala moje cesta za hledáním zdánlivě utajených odpovědí. Moji kariéru výkonnostní sportovkyně náhle přerušil výhřez ploténky, zároveň se však ve mně probudilo vědomí, že tato bolestná událost pro mě bude mít hluboký význam a smysl. Vystudovala jsem proto sportovní vědu se zaměřením na prevenci a rehabilitaci a také fyzioterapii, jež mi pomohla pochopit, co se mi to vlastně v době mé aktivní sportovní kariéry stalo.
Hledání mě zavedlo do Kolumbie, kde jsem strávila sedm let. V roce 2008 jsem se setkala s tehdy 107letým šamanem Donem José Arizou, který mi převyprávěl svůj příběh zasvěcení a objevení znalostí přírodní medicíny. Tato kniha je jeho autentickým příběhem.
 
Dnes žiji v rodném Berlíně a svůj čas a energii věnuji lidem, kteří se rozhodli jít cestou svého srdce. Doprovázím je a podporuji na jejich cestě, vedu workshopy, webináře a individuální poradenství, a to ve svém malém centru AVATARA BERLIN.
 
Specializuji se na rituální opětovné spojení s původním lidským potenciálem. Pracuji s tělem a zkoumám příčiny opakujících se fyzických symptomů i možnosti jejich nápravy. Znovu a znovu mě fascinuje poznání, že zpět na správnou cestu nás přivádějí právě symptomy fyzického těla. A děje se to mnohem kompetentněji a moudřeji, než by to kdy dokázal kdokoliv zvenčí!“
 
Každý má v sobě totiž moudrého šamana či šamanku…